Tietoja

ISACA Finland Chapter

ISACA Finland Chapter (Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry) on yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on kehittää ja edistää hyvää tietohallintatapaa (IT Governance), tietojärjestelmätarkastusta, tietoturvallisuutta sekä IT riskienhallintaa. ISACA Finland Chapter on kansainvälisen ISACA Internationalin Suomen jäsenjärjestö.

 ISACAssa on maailmanlaajuisesti 110 000 ja Suomessa 550, jotka toimivat yrityselämän ja julkishallinnon palveluksessa muun muassa konsultoinnin, tietoturvan, tietotekniikan, tietohallinnon, riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tehtävissä.

 ISACA on mukana kansainvälisesti hyväksytyn IT Governance -viitekehyksen COBITin ja sen työkalujen kehittämisessä. ISACAn myöntämiä sertifikaatteja ovat CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) sekä CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). 

ISACA Finland Chapter järjestää jäsenilleen kuukausittain jäsenkokouksia ja vuosittain useita maksullisia kursseja sekä osallistuu alaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan.

Yhdistyksen visio

Luotettavuutta ja lisäarvoa liiketoimintaan hyvän tietohallintatavan ja tietotekniikan valvonnan avulla.


Yhdistyksen strategia

Tietojärjestelmätarkastus (IT-tarkastus) on toiminnan perusta

 • Tietojärjestelmätarkastus on tietohallinnon, tietojärjestelmien ja tietotekniikan ohjauksen, valvonnan ja kontrollien tarkastamista
 • IT-tarkastajan tulee ymmärtää tietohallintokäytännöt, tietoturvaratkaisut ja muut IT-kontrollit voidakseen tarkastaa
 • Tietoturva-ammattilaisen tulee ymmärtää tarkastusnäkökulma - miksi, miten
 • Tietohallintoammattilaisen tulee ymmärtää tarkastusnäkökulma - miksi, miten
 • IT-riskienhallinta täydentää muita näkökulmia
 • IT-tarkastus / tietoturva / IT Governance / IT riskienhallinta ammattilaisten yhteistoiminnalla saavutetaan parhaat tulokset

Kansainväliset mallit (Cobit, Risk IT, Val IT, IT Governance) sovelletaan Suomen oloihin

 • Resurssien rajallisuus
 • Toimintaympäristön ja kulttuurin erot

Perusasiat mukana aina: jäsenkokoukset, koulutustoiminta

 • IT-tarkastus, tietoturva, IT Governance ja IT riskienhallinta näkökulmat tasapuolisesti
 • Yhdistys tukee ja aktivoi uutta alan toimintaa ja tutkimusta
 • Jäsen esittää hallitukselle uutta toimintamuotoa (työryhmää), yhdistys antaa rahallista tukea toiminnan käynnistämiseksi

ISACA Finland Chapter (english)

Welcome to the ISACA Finland Chapter. The aim of the Chapter is to sponsor local educational seminars and workshops, conducts regular chapter meetings, and help to further promote and elevate the visibility of the IS audit, control and security profession throughout the area.

ISACA (previously the Information Systems Audit and Control Association) is a world wide association of IS governance professionals. The association currently focuses on assurance, security, and governance and provides globally recognised certification in assurance (Certified Information Systems Auditor), security (Certified Information Security Manager), and  governance(Certified in the Governance of Enterprise IT).

The association is one of individual members, often the sole practitioner of information systems auditing, security, and/or governance in his or her company. The membership of the ISACA reflects a multiplicity of backgrounds and skills that make the information systems governance field challenging and dynamic. This chapter is run by volunteers who are ISACA members nominated through ISACA Annual General Meeting (AGM). ISACA members' participations in running the chapter are highly encouraged.