About

CISM
Marketing Assistance Program, Marketing, Education/Programs, Communications
CISA,CRISC
Certifications, Webmaster
CRISC,CISM
Education/Programs
CDPSE
Audit
CISA,CISM
Audit
CISA
Audit
CISA,CISM
Audit
CISA
SheLeadsTech, Secretary
Membership
CDPSE
Academic Relations
CRISC,CDPSE
President, Marketing Assistance Program
CGEIT,CISA
Vice President
CISA
Treasurer
Administrator
 

Michał Hryciuk

Prezes Zarządu
President, Marketing Assistance Program
Małgorzata Michniewicz

Wiceprezes Zarządu
Vice President, Academic Relations
Jerzy Piotr Duczyński Skarbnik
Treasurer, Program Chair
Marek Organa Sekretarz
Secretary
Małgorzata Bjorum Board Member
Anna Winiecka Communications ( &Marketing) Director
Paweł Węgrzyn Membership Director
Mariusz Piwnik Przewodniczący
President
Małgorzata Mazurkiewicz Wice Przewodnicząca
Anna Chałupska Członek komisji
Member
Agnieszka Ulanowska Członek komisji
Member
Piotr Filip Sawicki Członek komisji
Member
Paweł Łazęcki Webmaster
ISACA Warszawa
Ul. Hoża 86 lok.410
00-682 Warszawa, Poland
NIP: 9512353723
KRS: 0000408443
REGON: 146039322
Mail_02.png
Warsaw Chapter

Contact Us