About

CGEIT,CISA
Education/Programs, Treasurer
CISM
Communications
Membership
CDPSE
Academic Relations
Chapter Leader
CISA,CISM
President
CRISC,CDPSE
Vice President
CISA,CRISC
Secretary
 

Barbara Nerć-Szymańska

Prezes Zarządu
President
Michał Hryciuk

Wiceprezes Zarządu
Vice President
Jerzy Piotr Duczyński Skarbnik
Treasurer, Program Chair
Marek Organa Sekretarz
Secretary
Małgorzata Michniewicz Academic Alliance
Małgorzata Bjorum Board Member
Anna Winiecka Communications ( &Marketing) Director
Magdalena Korona Edu Chair
Paweł Węgrzyn Membership Director
Paweł Łazęcki Webmaster
Mariusz Piwnik Przewodniczący
President
Małgorzata Mazurkiewicz Wice Przewodnicząca
Anna Chałupska Członek komisji
Member
Agnieszka Ulanowska Członek komisji
Member
Piotr Filip Sawicki Członek komisji
Member
ISACA Warszawa
Aleja Wilanowska 7A/32
02-765, Warsaw, Poland
NIP: 9512353723
KRS: 0000408443
REGON: 146039322
Mail_02.png
Warsaw Chapter

Contact Us