About

CGEIT,CISA
Education/Programs, Vice President
CISA,CISM
Education/Programs, Immediate Past President
Membership
CRISC,CDPSE
Academic Relations, Treasurer
CISA,CISM
President
Secretary
Webmaster
 

Barbara Nerć-Szymańska

Prezes Zarządu, Komunikacja
President, Communication
Piotr Duczyński

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. programów
Vice President, Programme Chair
Michał Hryciuk Skarbnik, Relacje z uczelniami,
Treasurer, Academic Relations,
Magdalena Korona Sekretarz
Secretary
Małgorzata Bjorum Dyrektor ds. cżłonkowstwa
Membership Director
Piotr Filip Sawicki Education Chair
Paweł Łazęcki Webmaster
Mariusz Piwnik Przewodniczący
President
Violetta Król Członek komisji
Member
Małgorzata Michniewicz Członek komisji
Member
ISACA Warszawa
Aleja Wilanowska 7A/32
02-765, Warsaw, Poland
NIP: 9512353723
KRS: 0000408443
REGON: 146039322
Mail_02.png
Warsaw Chapter

Contact Us