Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ISACA Warszawa

When:  Sep 13, 2022 from 18:00 to 19:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter


Szanowne Członkinie i Członkowie,


Chcecie mieć bezpośredni wpływ na działalność Stowarzyszenia ISACA Warszawa ? – przyjdźcie na Walne Zebranie.

Przedstawimy Wam sprawozdanie za ostatni rok działalności, przedstawimy stan finansów Stowarzyszenia oraz wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem.

Zachęcamy do wzmocnienia władz Stowarzyszenia - przewidujemy wybory na członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Propozycję regulaminu walnego zebrania, porządku obrad oraz propozycje zmian w Statucie dostaniecie na adres mailowy, który podaliście podczas rejestracji w ISACA.

Prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy do proponowanych zmian w Statucie na skrzynkę konsultacje@isaca.waw.pl w terminie do 31 sierpnia br.

Link do obowiązującego statutu:
https://engage.isaca.org/warsawchapter/aboutchapter/bylaws

Liczymy na Waszą obecność!
Zapraszamy we wtorek 13.09.2021 o godz. 18.00, w sali SCSK przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.


[PastEvent]