Walne zebranie Członków Stowarzyszenia ISACA Warszawa

When:  Sep 14, 2021 from 17:00 to 20:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter


Annual General Meeting ISACA Warsaw Chapter


Agenda:

  • Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej

  • Przedstawienie sprawozdanie z ostatniego roku działalności - Prezes Zarządu, część finansowa - Skarbnik.

  • Omówienie osiągnięć w roku 2020/2021 - Prezes Zarządu

  • Podziękowania dla członków , którzy jako wolontariusze, wspierali prace Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym. - Prezes Zarządu

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Mariusz Piwnik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  • Przyjęcie przez WZC sprawozdania rocznego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym.

  • Wyzwania i zadania na kolejny rok kadencji 2021/2022 - Prezes Zarządu

  • Wybory uzupełniające do Zarządu.

2 punkty CPE

[PastEvent]