Spotkanie Edukacyjne ISACA Warszawa

When:  Apr 9, 2019 from 16:00 to 19:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter

RODO: gdzie jesteśmy po roku i nowe wyzwania

Szanowni Członkowie i Sympatycy,

W kwietniu zapraszamy na dwie, a właściwie nawet trzy prezentacje poświęcone jednemu tematowi. W ramach prezentacji przewidziany jest czas na zadawanie pytań. Może być gorąco!

Pierwsza prezentacja (dwa tematy) - Ewa Błażejowska

1. Powierzenie przetwarzania danych - Jak formułować i stosować w praktyce umowy powierzenia przetwarzania?
2. Działania marketingowe - Jaki mają wpływ na ochronę danych?
 

Celem wystąpienia jest uporządkowanie kwestii związanych z powierzeniem danych, w tym dochodzenie do odpowiedzi na pytanie, czy w danym przypadku zachodzi powierzenie, udostępnienie, czy upoważnienie. Zaprezentowane zostaną rodzaje umów powierzenia przetwarzania danych, z uwzględnieniem umów outsourcingu i maintanance, podpowierzenia a także typowe klauzule w umowach powierzenia. 

Kilka uwag poświęconych zostanie również problematyce działań marketingowych i ich wpływu na postępowanie z danymi osobowymi. Zaprezentowane zostaną modele tych działań i ich wpływ na ustalenie relacji między podmiotami wg RODO.

 

Druga prezentacja: - Monika Adamczyk - Blockchain a RODO

Blockchain oznacza środowisko i paradygmaty operacyjne, w którym interpretacja RODO może być utrudniona, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zostały utworzone kiedy dominującym modelem były scentralizowane systemy zarządzania danymi. Szczególnie w przypadku publicznych (permissionless) blockchain, ze względu na transparentność wykonywanych w nich transakcji przy jednoczesnym zanonimizowaniu uczestników, istnieje wiele wyzwań, na które trzeba odpowiedzieć jeśli planuje się przetwarzanie danych osobowych przy pomocy tego typu technologii. Należą do nich między innymi identyfikacja danych osobowych w blockchain, określenie administratora danych i podmiotu przetwarzającego czy realizacja praw osób fizycznych. 


Prezentujące:

Ewa Błażejowska
- radca prawny
Monika Adamczyk - UODO

Location

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Sala 300
Koszykowa 79
Warszawa