Spotkanie Edukacyjne ISACA Warszawa

When:  Nov 26, 2019 from 17:00 to 20:00 (PL)
Associated with  Warsaw Chapter
Spotkanie EDU w dniu 26.11.2019 godzina 17:00

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie ISACA Warszawa

Prezenter: Paweł Rzepa 

Tytuł: Atak na środowisko AWS
 
Abstrakt:
W dzisiejszych czasach powszechną praktyką jest przeprowadzanie okresowych testów bezpieczeństwa lokalnej sieci, jednakże rzadko kiedy właściciele firm decydują się na podobne testy ich środowisk chmurowych. Musimy zrozumieć nowe zagrożenia i ryzyka, które pojawiły się wraz z usługami chmurowymi oraz jak powinniśmy zmienić nasze podejście do ich testowania.
Celem prezentacji będzie powiązanie teorii z praktyką i omówienie wektorów ataku, w tym jeden udany atak na firmę wykorzystującą usługi AWS. Omówione zostaną powody testowania środowiska chmurowego, jak i pokazane różnice w stosunku do testów środowiska opartego na klasycznej architekturze oraz wskazane podatności w aplikacji webowej. Ujawnione zostaną “zaniedbania w konfiguracji AWS” jako ryzyko przejęcia kontroli nad całym środowiskiem AWS, które umożliwia tym samym usunięcie wszystkich dowodów wrogiej aktywności.

[PastEvent]

Location

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Sala 300
Koszykowa 79
Warszawa