CyberGOV 2021

When:  May 20, 2021 from 09:00 to 17:00 (CET)
Associated with  Warsaw Chapter

Cyberbezpieczeństwo instytucji sektora publicznego wobec przyspieszonej cyfryzacji usług – realne zagrożenia, niezbędne działania i dostępne możliwości.

CyberGOV to właściwe miejsce, by rozmawiać o sprawach ważnych dla cyberbezpieczeństwa administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego oraz o współpracy administracji nie tylko z jednostkami powołanymi do troski o cyberbezpieczeństwo, ale także służbami mundurowymi i sektorem obronnym.

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania przedstawicieli instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod ich potrzeby, w kontekście funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk, a także dialog instytucji mających decydujący wpływ na realizację programów i działań w obszarze cyberbezpieczeństwa sektora publicznej w Polsce.

ISACA Warsaw Chapter jest partnerem merytorycznym konferencji.

Udział w konferencji CyberGOV 2021 to 11 punktów CPE do certyfikatów: CISSP/ CISA/ CISM/ CRISC/ CGEIT

 

[PastEvent]
[Patronat_ISACA_WARSAW]
[Patronat_ISACA_WARSAW_1]

Location

Online Instructions: