"Łatwo już było. Prawo i regulacja dla systemów sztucznej inteligencji - dzisiaj i jutro"

Michał Nowakowski
- Legal Counsel & Tech Advisor w NGL, Co-founfer Ceforai

Opis prelekcji:
Postępująca danetyzacja oraz algorytmizacja życia powoduje, że stajemy przed „nowymi”zagrożeniami, które dzisiaj mogą generować nowe technologie. W praktyce to jednak nietechnologie, a ludzie odpowiadają za to w jaki sposób są tworzone, wdrażane i użytkowanesystemy oparte o uczenie maszynowe czy głębokie i to do nich powinny być adresowane wymogi ocharakterze prawnym, regulacyjnym czy etycznym. Problem jednak w tym, że „AI” wymyka sięregulacji ze względu na swoją skomplikowaną strukturę i trudności w wyjaśnieniu niektórychzawiłości. Mimo to próbujemy znaleźć złoty środek. O tym złotym - prawnym i regulacyjnym - wtrakcie wystąpienia. Będzie też o etyce, która ma szansę, przynajmniej w Unii Europejskiej, staćsię „twardym” wymogiem.