"Za co kocham COBIT i jak mi pomaga w audycie"

Małgorzata Mazurkiewicz
- ISACA Warsaw Chapter

Opis prelekcji:
COBIT jest sztandarowym produktem ISACA. Obecna wersja (COBIT 2019) jest owocem wielu latdoświadczeń audytorów IT i innych specjalistów, którzy w tym niezwykłym narzędziu „zamknęli”swoje kompetencje. Obecnie to nie tylko zbiór „mechanizmów kontrolnych” dla wszystkichprocesów IT. To coś więcej. Pokazuje jak prawidłowo zarządzać całym obszarem technologii, którama służyć osiąganiu celów organizacji. Pozwala zdiagnozować stopień rozwoju procesu i jegosłabe punkty.

Mało kto wie, że COBIT integruje wiele innych standardów i metodyk, w tym ITIL i niektóre normy ISO/IEC np. 27001, 27002, 27005. Na przykładzie procesu „Zarządzanie usługamibezpieczeństwa” zostanie pokazane jak COBIT ułatwia życie audytora.