"Etyka sztucznej inteligencji – od zasad do działania"

Maciej Chojnowski
- Program Director & co-founder CET - Center for Ethics of Technology at Humanites Institute

Opis prelekcji:
Etyka AI – obok prawa i solidności – stanowi podstawę unijnej koncepcji godnej zaufania sztucznej inteligencji (trustworthy AI). Ogólnie sformułowane zasady etyczne nie są jednak łatwe do zastosowania w praktyce. Dlatego potrzeba nam narzędzi pozwalających przekładać abstrakcyjne wartości na konkretne działania oraz przeprowadzać rzetelną ocenę zgodności systemów AI z wymogami etycznymi.

Podczas wystąpienia zostaną omówione najważniejsze problemy etyczne związane z rozwojem AI, zasady leżące u podstaw etyki sztucznej inteligencji, mechanizmy praktycznej operacjonalizacji tych zasad oraz propozycja rozwiązań umożliwiających audyt systemów AI pod kątem etyki.