"Typowe problemy z rozwiązaniami cybersec opartymi na AI"

Mateusz Chrobok
- Cybersecurity, AI and Startup consultant. Co-Founder at multi ple startups. Evangelisation via YouTube.

Opis prelekcji:
Mateusz opowie o problemach rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji: wspólny słownik, confusion matrix, zanieczyszczenie danych.