Certifications

הסמכות האיגוד

ISACA הינו איגוד מקצועי בינלאומי לבקרה וביקורת מערכות מידע. האיגוד מספק הסמכות בינלאומיות בתחומים שונים, כגון:  ביקורת מערכות מידע, אבטחת מידע וניהול סיכונים.
הסניף הישראלי של ISACA (האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע) תומך במועמדים המבקשים לקבל הסמכה, באמצעות קורסים מתאימים המוגשים על ידי מומחים מקומיים בתחום.

הסמכה למבקר מערכות מידע (CISA)

בעוד שהרזומה שלך מתאר את נסיונך המקצועי, הסמכת CISA מוכיחה אותו!
הסמכה זו מהווה הוכחה לנסיונו ויכולתו של המחזיק בה, להתמודד עם אתגרים בעולם המחשוב, המצוי בתהליך מתמיד של שינוי.
CISA הינה הסמכה מוכרת ע"י  ANSI - איגוד התקינה האמריקאי.

מבקר, רואה חשבון, מקצוען מערכות מידע - הוכח את יכולתיך. שפר את מעמדך. רכוש את ההסמכה, אשר גם מעסיקים וגם לקוחות מחפשים.


מידע נוסף

הסמכה למנהל אבטחת מידע (CISM)

מנהל/ת אבטחת המידע הינו הורם האחראי על תכנון, ניהול ובקרה של מערך אבטחת המידע ארגון.
הסמכת  CISM מעידה על בעליה כי הינו בעל ידע וכישורים לשמש כממונה אבטחת מידע ארגוני, להוביל את הנהלת הארגון בגיבוש מדיניות אבטחה התואמת את יעדיו העסקיים ובהמשך לגבש ולהוציא אל הפועל תוכנית כוללת לאבטחת מידע.
CISM הינה הסמכה מוכרת ע"י  ANSI - איגוד התקינה האמריקאי.

מידע נוסף

הסמכה בסיכונים ובקרת מערכות מידע (CRISC)

מקצוענים בתחום טכנולוגית המידע?
עוסקים בזיהוי והערכת סיכונים, גיבוש בקרות וניטור הסיכון השיור, על מנת לסייע לארגון להשיג את יעדיו העסקיים?
רכשו הכרה בינלאומית בתחום המתפתח של ניהול סיכונים ובקרת מערכות מידע!
ההחזקה בהסמכת  CRISC מעידה על בעליה כי הינו בעל הידע והכישורים בתחום ניהול הסיכונים והיכולת לעצב, להטמיע לנטר ולתחזק בקרות במערכות המידע.
מוסמכי  CRISC מצטרפים לרשת מקצועית של מנהלי סיכונים ובקרת מערכות מידע, המוכרים כבעלי ידע ומומחיות בתחום.

מידע נוסף

הסמכה לתחום ממשל טכנולוגית מידע תאגידי (CGEIT)

ההסמכה של ISACA מעידה על היכרותך עם עקרונות ממשל טכנלוגית המידע, ועל ניסיונך הרב בנושא.
ממשל טכנולוגית המידע מעניק לארגון יתרונות תחרותיים ומאפשר לו התייעלות תפעולית, יכולת אספקת מידע עסקי משופר ועמידה בדרישות חוק ורגולציה.

אם אתם מנהלים מנוסים בתחום טכנולוגית המידע, מנהלים עסקיים או מבקרי מערכות מידע ומעוניינים למנף את יכולתכם, הסמכה זו תחזק את מעמדכם המקצועי ותספק לכם את ההכרה המגיעה לכם בזכות ניסיונכם וכישוריכם.

מידע נוסף