Certifications

הסמכות האיגוד

ISACA הינו איגוד מקצועי בינלאומי לבקרה וביקורת מערכות מידע. האיגוד מספק הסמכות בינלאומיות בתחומים שונים, כגון:  ביקורת מערכות מידע, אבטחת מידע וניהול סיכונים. הסניף הישראלי של ISACA (האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע) תומך במועמדים המבקשים לקבל הסמכה, באמצעות קורסים מתאימים המוגשים על ידי מומחים מקומיים בתחום.

CISA_logo

הסמכה למבקר מערכות מידע (CISA)

בעוד שהרזומה שלך מתאר את נסיונך המקצועי, הסמכת CISA מוכיחה אותו!
הסמכה זו מהווה הוכחה לנסיונו ויכולתו של המחזיק בה, להתמודד עם אתגרים בעולם המחשוב, המצוי בתהליך מתמיד של שינוי.
CISA הינה הסמכה מוכרת ע"י  ANSI - איגוד התקינה האמריקאי.

מבקר, רואה חשבון, מקצוען מערכות מידע - הוכח את יכולתיך. שפר את מעמדך. רכוש את ההסמכה, אשר גם מעסיקים וגם לקוחות מחפשים.


מידע נוסף

CISM_logo

הסמכה למנהל אבטחת מידע (CISM)

מנהל/ת אבטחת המידע הינו הגורם האחראי על תכנון, ניהול ובקרה של מערך אבטחת המידע ארגון.
הסמכת  CISM מעידה על בעליה כי הינו בעל ידע וכישורים לשמש כממונה אבטחת מידע ארגוני, להוביל את הנהלת הארגון בגיבוש מדיניות אבטחה התואמת את יעדיו העסקיים ובהמשך לגבש ולהוציא אל הפועל תוכנית כוללת לאבטחת מידע.
CISM הינה הסמכה מוכרת ע"י  ANSI - איגוד התקינה האמריקאי.

מידע נוסף

CRISC_logo

הסמכה בסיכונים ובקרת מערכות מידע (CRISC)

מקצוענים בתחום טכנולוגית המידע?
עוסקים בזיהוי והערכת סיכונים, גיבוש בקרות וניטור הסיכון השיור, על מנת לסייע לארגון להשיג את יעדיו העסקיים?
רכשו הכרה בינלאומית בתחום המתפתח של ניהול סיכונים ובקרת מערכות מידע!
ההחזקה בהסמכת  CRISC מעידה על בעליה כי הינו בעל הידע והכישורים בתחום ניהול הסיכונים והיכולת לעצב, להטמיע לנטר ולתחזק בקרות במערכות המידע.
מוסמכי  CRISC מצטרפים לרשת מקצועית של מנהלי סיכונים ובקרת מערכות מידע, המוכרים כבעלי ידע ומומחיות בתחום.

מידע נוסף

CGEIT_logo

הסמכה לתחום ממשל טכנולוגית מידע תאגידי (CGEIT)

ההסמכה של ISACA מעידה על היכרותך עם עקרונות ממשל טכנלוגית המידע, ועל ניסיונך הרב בנושא.
ממשל טכנולוגית המידע מעניק לארגון יתרונות תחרותיים ומאפשר לו התייעלות תפעולית, יכולת אספקת מידע עסקי משופר ועמידה בדרישות חוק ורגולציה.

אם אתם מנהלים מנוסים בתחום טכנולוגית המידע, מנהלים עסקיים או מבקרי מערכות מידע ומעוניינים למנף את יכולתכם, הסמכה זו תחזק את מעמדכם המקצועי ותספק לכם את ההכרה המגיעה לכם בזכות ניסיונכם וכישוריכם.

מידע נוסף

CDPSE_logo

הסמכה למהנדס פתרונות הגנת פרטיות (CDPSE)

בתחילת 2020 השיקה ISACA את הסמכת ה-CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer) - ההסמכה הראשונה מסוגה המבוססת ניסיון מקצועי. הסמכת ה-CDPSE מעריכה את יכולתו של איש המקצוע ליישם את 'עקרונות הפרטיות' בארגון, על פי מתודולוגיית 'Privacy by Design', ולאפשר לארגונים לבנות אמון מול קהל לקוחותיהם (על ידי שיפור מוצרים ותשתיות טכנולוגיות בהיבטי ההגנה על הפרטיות) וכן עמידה בדרישות הרגולטוריות בארץ ובעולם.
מוסמכי CDPSE הינם בעלי ניסיון מאומת בתחום, על מנת להבטיח הטמעת 'פתרונות פרטיות' התואמים את תיאבון הסיכון של הארגון ומצמצמים את החשיפה של הארגון לסיכונים רגולטורים.

מידע נוסף