Isaca College

tiwJgsUdQrGXU6Xqc57l_temp.jpg

ISACA ישראל מציעה תכנית השתלמויות מקצועית המעניקה לעוסקים בכל תחומי טכנולוגיות
המידע - ביקורת, בקרה, ניהול סיכונים, ציות ואבטחת מידע - ידע ועדכנות בנושאים שבקדמת
הבמה המקצועית המשתנה.

הנושאים שנבחרו מותאמים ליחידות העסקיות השונות בארגון ונועדו לתת מענה רחב לארגונים
המבקשים להגביר את הידע המקצועי הקיים מהיבטים שונים הנדרשים בעולם מערכות המידע הדינאמי.

תוכנית 2021 ממשיכה את מתכונת ISACA COLLEGE, המציעה סדנאות עומק של לפחות שני מפגשים בני ארבע שעות כל אחד. לתכנית ההשתלמויות נוספה מתכונת של "סדנאות ארגז כלים" בנות מפגש אחד של שעתיים, באוריינטציה פרקטית לקידום שיטות עבודה של אנשי מקצוע.

ISACA COLLEGE 2021 Program


מסלולי הלימוד מותאמים לכל הארגונים אך מדגישים את הערך לחברי האיגוד ומקנים אפשרויות לצבור, בנוסף לידע,
נקודות CPE עבור מסלולי הכשרה השונים של הסמכות ISACA.

תכנית השתלמויות משתלמת במיוחד!
מסלולי לימודים ותשלומים גמישים
במפגש יחיד או בסדרה | מנוי בודד או לחברה

ISACA_COLLAGE_2020

לפרטים נוספים אודות התוכנית, לרבות מועדים מדוייקים ומיקום, ניתן לפנות למזכירות ISACA ישראל:
טלפון: 03-6910093
דוא"ל: isaca@isaca.org.il