Isaca College

tiwJgsUdQrGXU6Xqc57l_temp.jpg

ISACA ישראל מציעה תכנית השתלמויות מקצועית, המעניקה לעוסקים בכל תחומי טכנולוגיות המידע - ביקורת, בקרה, ניהול סיכונים, ציות ואבטחת מידע, ידע ועדכנות בנושאים שבקדמת הבמה המקצועית המשתנה.

הנושאים שנבחרו מותאמים ליחידות המקצועיות השונות בארגון ונועדו לתת מענה רחב לארגונים המבקשים להגביר את הידע המקצועי הקיים, מהיבטים שונים הנדרשים בעולם מערכות המידע הדינאמי.

תוכנית 2024 ממשיכה את מתכונת ISACA COLLEGE, המציעה סדנאות עומק של מפגשים, בני ארבע שעות כל אחד. לתכנית ההשתלמויות נוספה מתכונת של "סדנאות ארגז כלים" - מפגשים בני 2 עד 3 שעות, באוריינטציה פרקטית לקידום שיטות עבודה של אנשי מקצוע.

מסלולי הלימוד מותאמים לכל הארגונים אך מדגישים את הערך לחברי האיגוד ומקנים אפשרויות לצבור, בנוסף לידע,
נקודות CPE עבור מסלולי הכשרה השונים של הסמכות ISACA.

תכנית השתלמויות משתלמת במיוחד!
מסלולי לימודים ותשלומים גמישים
במפגש יחיד או בסדרה | מנוי בודד או לחברה

ISACA_COLLAGE_2020

לפרטים נוספים אודות התוכנית, לרבות מועדים מדוייקים ומיקום, ניתן לפנות למזכירות ISACA ישראל:
טלפון: 03-6910093
דוא"ל: isaca@isaca.org.il

הצטרפו אלינו גם ברשתות החברתיות

likedIn facebook.png