How to Earn CPE

פעילויות הכשרה של ISACA

Webinars and Virtual Summits - up to 36 free CPEs per year
Archived Webinars - up to 36 free CPEs per year
Conferences - up to 32 CPEs per event
Online Training - up to 26 CPEs per course
Training Courses - up to 32 CPEs per course
Journal quizzes - 6 free CPEs per year
Serving as an ISACA Volunteer - 20 free CPEs per year
Mentoring - 10 free CPEs per year
*TOTAL Possible FREE CPEs for ISACA Certified Members: 72 free CPEs per year

פעילויות הכשרה של ISACA ישראל

מחשבון CPE

משך ההכשרה (דקות):
משך הפסקות (דקות):

מדיניות הכשרה מתמשכת (CPE)

המטרה של מדיניות הכשרה מתמשכת (CPE) היא להבטיח שמירה על רמת ידע ומומחיות מספקים בתחום ההסמכה הרלוונטית.
לצורך כך, נדרש בעל ההסמכה להשתתף בפעילויות 'הכשרה מקצועית' מזכות, ולצבור את מספר שעות ה-CPE השנתיות ו/או תלת שנתיות, כנדרש בהסמכה הרלוונטית.

פעילויות הכשרה מקצועית מזכות (איך צוברים CPE)

פעילויות העומדות בדרישות CPE כוללות הכשרה טכנית או ניהולית. ההכשרה חייבת להיות ישימה לשיפור כישורים בתחומי הביקורת, הבקרה, האבטחה או הניהול  כדי להבטיח השגת איזון הולם בהתפתחות המקצועית.
שעות CPE הקשורות לכישורים ניהוליים, חייבות להיות רלבנטיות לניהול של ביקורות ו/או של משאבי בקרה. לא יאושרו שעות CPE על פעילויות תוך-כדי-עבודה, אלא אם הן שייכות לפעילות של הכשרה מקצועית מזכה.  הכשרה לשימוש בתוכנות פריון עבודה משרדי בסיסיות, כגון Word או Excel,  אינה מזכה בשעות CPE.
לפעילויות מסוימות יש מגבלת שעות  CPE  שנתית.
ניתן לדווח את שעות ההשכלה המקצועית המתמשכת (CPE) במרווחים של רבע שעה.
פעילויות מזכות ומגבלות על שעות CPE בקטגוריות הבאות, אושרו על-ידי ועדת ההסמכות של ISACA (ISACA Certification Committee) והן קבילות כשעות CPE.

 • פעילות הכשרה מקצועית ומפגשים של ISACA (אין מגבלה): פעילויות אלה כוללות כנסים, סמינרים, סדנאות, תכניות ומפגשים של סניפים ופעילויות קשורות של ISACA. השתתפות במפגשי סניפים של ISACA תזכה בלפחות שעת זכאות אחת, ללא קשר למשך הממשי. שים לב כי לא כל תכניות ומפגשי הסניפים מדווחים כעת למסד הנתונים של ISACA.  שמור על הוכחת ההשתתפות.
  במסגרת פעילות ההכשרה המקצועית של ISACA, הקמנו את 'ISACA College' - תכנית שנתית הכוללת השתלמויות מקצועיות וסדנאות פרקטיות, המעניקות למשתתפים ידע עדכני ונרחב במגוון נושאים. תכנית ההשתלמויות מאפשרת צבירה של כלל נקודות ה-CPE השנתיות, הנדרשות לתחזוקת ההסמכות של ISACA. עבור ההשתלמויות המקצועיות ניתן לרכוש מנוי למפגש בודד או סדרת מפגשים במחירים מוזלים, במיוחד עבור חברי האיגוד. המנוי אינו אישי ומוצאם לשימוש עבור בודדים וחברות המעוניינות להכשיר מספר עובדים באמצעות מנוי בודד ובמחיר משתלם במיוחד. לפרטים נוספים אודות תכנית  'ISACA College' ומחירון - לחץ כאן.
 • פעילות הכשרה מקצועית ומפגשים שאינה של ISACA (אין מגבלה): פעילויות אלה כוללות הדרכה במשרדי החברה, קורסים אוניברסיטאיים, כנסים, סמינרים, סדנאות, פגישות מקצועיות ופעילויות קשורות שאינן בחסות ISACA. בנוסף, ניתן לזכות בשעות CPE מקורסי הסמכה, אם קורסים אלה מקדמים את הידע או הכישורים של בעל ההסמכה בתחומי הביקורת, הבקרה, האבטחה או כישורי הניהול הקשורים לביקורת.
  הזכאות בשעות CPE תחושב על פי לפי מספר השעות של ההשתתפות הפעילה  (ראה "חישוב שעות CPE" להלן). אולם, קורסים אוניברסיטאיים שהושלמו בהצלחה בתחומים משיקים, כולל קורסים אוניברסיטאיים מקוונים, מזכים ב-15 שעות CPE לכל שעת זכאות סמסטר וב-10 שעות CPE  לכל שעת זכאות רבעונית (סמסטר = 15 שבועות של שיעורים; רבעון = 10 שבועות של שיעורים).
 • קורסים של לימוד עצמי (אין מגבלה): פעילויות אלה כוללות קורסים מובנים, המיועדים ללימוד עצמי והמציעים שעות CPE. קורסים אלה יאושרו אם ספק הקורס יפיק אישור על השלמת הקורס ותעודה המכילים את מספר שעות CPE שנרכשו בקורס. ניתן לזכות בשעת CPE אחת גם במקרה של השגת ציון עובר בחידון ISACA® Journal.
  חברי ISACA יכולים לזכות בשעות השכלה מקצועית מתמשכת  (CPE) נוספות על-ידי השתתפות באירוע מצגת למידה אלקטרונית (eLearning) בחסות ISACA (לדוגמה: כנס מסחרי וירטואלי, סמינרים מקוונים - Webinars וכדומה).  לקבלת רשימה עדכנית של אירועי למידה אלקטרונית (eLearning)  בקר באתר www.isaca.org/elearning. שים לב כי ניתן לרשום את חידון ISACA® Journal ופעילות  למידה אלקטרונית (eLearning) של ISACA (יותר מפעם אחת) כפעילויות מזכות לכל הסמכת ISACA קיימת.
 • מצגות מכירות/שיווק של ספקים (מגבלה שנתית של 10 שעות):  פעילויות אלה כוללות מצגות של מוצר הספק או של מכירת מערכת מסוימת הקשורים להערכה של מערכות מידע.
 • הוראה/הרצאה/הצגת מצגות (אין מגבלה): פעילויות אלה כוללות פיתוח והעברה של מצגות הכשרה מקצועית ופיתוח של קורסים ללימוד עצמי/הוראה מרחוק, הקשורים להסמכה הרלוונטית. במצגות וקורסים (מכל הסוגים), יחושבו שעות CPE כפי-חמש מזמן המצגת או הזמן המוערך הנדרש להשלמת הקורס בהעברה הראשונה (לדוגמה, שתי שעות מצגת יזכו בעשר שעות CPE) וכזמן בפועל להעברת המצגת השנייה. לא ניתן לזכות בשעות CPE נוספות עבור מצגות חוזרות של אותו החומר, אלא אם התוכן השתנה באופן משמעותי. לקורסים של לימוד עצמי/הוראה מרחוק, ניתן לזכות בשעת CPE אחת עבור כל שעה שהושקעה בשדרוג/תחזוקה של הקורס, תוך הגבלה לכפליים הזמן המוערך להעברת הקורס.
 • פיתוח וסקירה של שאלת מבחן (אין מגבלה): פעילות זו נוגעת לפיתוח או סקירה של פריטים המיועדים לבחינת ההסמכה (הרלוונטית לתחום ההסמכה עליה מדווחים את שעות ה-CPE) או חומרי לימוד. שתי שעות CPE יירשמו עבור כל שאלה שאושרה על-ידי הוועדה של ISACA, ובלבד שתסופק הוכחה של השעות אשר הושקעו בפועל בתהליך. ניתן למנות שעות כאלו במספר הסמכות ISACA.
 • הוראה/הרצאה/הצגת מצגות (אין מגבלה): פיתוח וסקירה של שאלת מבחן (אין מגבלה): פעילות זו נוגעת לפיתוח או סקירה של פריטים המיועדים לבחינת ההסמכה (הרלוונטית לתחום ההסמכה עליה מדווחים את שעות ה-CPE) או חומרי לימוד. שתי שעות CPE יירשמו עבור כל שאלה שאושרה על-ידי הוועדה של ISACA, ובלבד שתסופק הוכחה של השעות אשר הושקעו בפועל בתהליך. ניתן למנות שעות כאלו במספר הסמכות ISACA.
 • עמידה בבחינות מקצועיות קשורות (אין מגבלה): פעילות זו נוגעת לעיסוק בבחינות מקצועיות קשורות אחרות. יתקבל זיכוי של 2 שעות CPE עבור כל שעת בחינה בעת השגת ציון עובר.
 • עבודה במועצות/ועדות של ISACA (גבלה שנתית של 20 שעות לכל הסמכת ISACA): פעילויות אלה כוללות השתתפות פעילה במועצה, ועדה, ועדת-משנה, כוח משימה של ISACA או השתתפות פעילה כממלא תפקיד נבחר בסניף של ISACA. יתקבל זיכוי של שעת CPE בור כל שעת השתתפות פעילה. השתתפות פעילה כוללת, אך אינה מוגבלת אל, פיתוח, יישום ו/או תחזוקה של אתר סניף. פעילויות אלה יכולות להירשם יותר מפעם אחת לכל הסמכת ISACA קיימת.
 • תרומות למקצוע ביקורת ובקרת מערכות מידע (מגבלה שנתית של 20 שעות בסך הכול לכל הפעילויות הקשורות לצורך שעות מדווחות): פעילויות אלה כוללות עבודה המבוצעת עבור ISACA וגופים אחרים התורמת למקצוע ביקורת ובקרת מערכות מידע (לדוגמה, פיתוח מחקרי, פיתוח מדריך לימוד להסמכה, תרומה למרכז ידע, ביצוע סקירות עמיתים). שעות הכשרה מקצועית מתמשכת (CPE) מזוכות לפי מספר השעות בפועל שנתרמו.
 • חונכות (מגבלה שנתית של 10 שעות): לאחר אישור, בעלי הסמכה יכולים לקבל עד 10 שעות CPE מדי שנה עבור חונכות. הפעילויות כוללות מאמצי חונכות הקשורים ישירות לקואצ'ינג (אימון), סקירה או סיוע בהכנה למבחן הסמכה או אספקת הנחיית קריירה על-ידי תהליך להחלטות קריירה הנוגעות להסמכות. ייזקף זיכוי של שעת CPE אחת עבור כל שעת סיוע.

חישוב שעות CPE

הזכאות לשעת CPE אחת הינה כנגד כל חמישים (50) דקות של השתתפות פעילה (לא כולל ארוחות והפסקות) בפעילויות הכשרה מקצועית של ISACA ושאינן של ISACA. ניתן לזכות בשעות השכלה מקצועית מתמשכת (CPE) במרווחים של רבע שעה. דיווח שעות ה-CPE מתבצע במרווחים של רבע שעה, מעוגל לרבע שעה הקרובה. לדוגמה,  השתתפות בפעילות הכשרה בת שמונה שעות (480 דקות) ו-90 דקות הפסקה מזכה בשבע (7.75) שעות הכשרה מקצועית מתמשכת (CPE).

חישוב לדוגמה

לוח הזמנים של פעילות ההכשרה שעות בפועל דקות
יום עיון 09:00 - 17:00 8 480
פחות: שתי הפסקות של 15 דקות  (0.5) (30)
פחות: ארוחת צהריים של שעה (1.0) (60)
סך הכל שעות פעילות ההכשרה 6.5 390


חישוב שעות CPE

390 דקות מחולקות ב- 50 דקות = 7.8, לאחר עיגול לרבע שעה הקרובה 7.75 שעות CPE (עיגול כלפי מטה).

דיווח CPE

ניתן לדווח ולעקוב אחר שעות CPE שנצברו בכניסה לאזור האישי באתר העולמי של האיגוד, תחת לשונית 'Certifications & CPE Management'.

קוד אתיקה מקצועית של ISACA

ISACA מפרטת בזאת את קוד האתיקה המקצועית שלה, כדי לכוון את ההתנהגות המקצועית והאישית של חברי הארגון ו/או מחזיקי ההסמכה שלה. אי-עמידה בקוד האתיקה המקצועי עלול לגרום לחקירה של התנהגות החבר ו/או מחזיק הסמכה, ובסופו של דבר אף לאמצעים משמעתיים.
קוד האתיקה המקצועית של ISACA ניתן לראות באתר www.isaca.org/ethics.
לצפייה בקוד האתיקה מתורגם>>