Home

אודות האיגוד

ISACA הוא איגוד עולמי מוביל, העוסק בפיתוח, מחקר, תקינה והכשרה, של אנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות המידע. ISACA מוכר כגוף מקצועי בעל מוניטין עולמי שהסמכותיו המקצועיות בתחום הביקורת ואבטחת המידע, ניהול סיכונים וממשל טכנולוגיות המידע מעניקות הכרה מקצועית לאנשי מקצוע ברחבי העולם. פעילותו המקצועית של האיגוד, במחקר ופיתוח, הכשרה ושמירה על עדכנות המידע זיכתה אותו בהכרה מטעם מכון התקנים האמריקאי ANSI. כיום ל ISACA 200 סניפים ב 180 מדינות וחברים בו 140,000 אנשי מקצוע.
ISACA ישראל שומר על מעמדו כסניף המקדם את האיגוד ומטרותיו, שומר על עדכנות בחזית הידע של טכנולוגיות המידע ומנחיל את הידע המקצועי במטרה להרחיב את מעגל אנשי המקצוע ולבסס את מעמדם המקצועי בארץ ובעולם.

אירועים קרובים

פעילויות האיגוד

הודעה לנרשמים לבחני הסמכת CISA בסוף חודש יולי

סיום שנה מאתגרת במגמת סייבר בגימנסיית נבון בחולון

בתחילת השנה הכרזנו על שיתוף פעולה של ISACA  ישראל עם עם כיתות ז' ח' ט' במגמת הסייבר של חטיבת הביניים בגמנסיה ע"ש יצחק נבון בחולון. את תעודות הסיום לתלמידים העניקה גב' רעות ויצמן CISA, חברת מועצה ב ISACA  ישראל.

תוכנית הלימודים, פרי יוזמה של ניצן לוי CISM, מומחה באבט"מ וסייבר בחברת סייבקס ומביל התוכנית למנהלי אבטחת מידע בבר-אילן, יועדה לבני נוער בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה שמעונינים לרכוש ולהרחיב את ידיעותיהם בתחומי אבטחת המידע והסייבר. במסגרת התוכנית לומדים התלמידים את תכני "יסודות ההגנה בסייבר" של ISACA. אל אף האתגרים הרבים שהביאה השנה האחרונה, צלחו צוותי ההוראה של גמניסיית נבון את הקשיים תוך שימוש במגוון רחב של שיטות הוראה, טכנולוגיות למידה וכלים לשיפור הלמידה של התלמידים. התלמידים השלימו בהצלחה את את תוכנית הלימודים ואנחנו מאחלים להם הצלחה רבה בהמשך הדרך.

תודתנו למנהל חטיבת הביניים, מר רם שקואי על תמיכתו והשקעתו בתוכנית, ולמורה והמחנך שלומי יוסף על הובלת התוכנית בהצלחה על אף כל האתגרים.


holon.jpg
הצטרפו אלינו גם ברשתות החברתיות

likedIn facebook.png