סדנה: איך נכון לבצע ביקורת על SOC מנוהל?

When:  Aug 3, 2022 from 10:00 to 12:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Location

Online Instructions:

Contact

Michaella Harris

isaca@isaca.org.il