סדנה: מצב הכופרה - 2023

When:  Feb 14, 2024 from 10:00 to 12:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Location

Online Instructions:

Contact

Michaella Harris
052-6057238
isaca@isaca.org.il