השתלמות: כיצד לבצע ביקורת הגנה בסייבר בהתאם לתורת ההגנה של מערך הסייבר הלאומי

Starts:  Nov 9, 2020 16:00 (IST)
Ends:  Nov 16, 2020 19:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Contact

Michaella Harris
972-3-6910093
isaca@isaca.org.il