קורס יסודות ההגנה בסייבר CSX-F

Starts:  May 30, 2022 17:30 (IST)
Ends:  Jun 20, 2022 21:30 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Location

Online Instructions:

Contact

Michaella Harris
972-3-6910093
isaca@isaca.org.il