השתלמות: הגנת סייבר על מערכות תפעוליות חיוניות

Starts:  Feb 27, 2023 15:00 (IST)
Ends:  Mar 27, 2023 19:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Contact

Michaella Harris
0526057238
isaca@isaca.org.il