השתלמות משותפת בביקורת אג'ילית IIA/ISACA ישראל

Starts:  Mar 22, 2022 16:00 (IST)
Ends:  Apr 26, 2022 19:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Location

Online Instructions:

Contact

Michaella Harris

isaca@isaca.org.il