השתלמות: ביקורת הגנה בסייבר לארגונים מקטגוריה ב'

Starts:  Mar 18, 2021 16:00 (IST)
Ends:  Mar 25, 2021 20:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter

Contact

Michaella Harris
972-3-6910093
isaca@isaca.org.il