CISM kurs

Starts:  Mar 15, 2021 08:00 (CET)
Ends:  Mar 29, 2021 17:00 (CET)

CISM certifieringsförberedande kurs

Sedan starten 2002 har mer än 30 000 personer tagit ISACA®’s Certified Information Systems Auditor®(CISM®) certifiering som ett bevis på kompetens när det handlar om förståelse och utförande av vitala delar i utövandet av arbete med informationssäkerhet.

Kursens omfattning

Kursen utgår från ISACAs officiella CISM certifieringsförberedande kursmaterial, som omfattar de 5 CISM domänerna

Domain 1—Information Security Governance
Domain 2—Information Risk Management
Domain 3—Information Security Program Development
Domain 4—Information Security Program Management
Domain 5—Incident Management and Response

Vi ger också råd och tips avseende hur du klarar examen under de tre kursdagarna, som exempelvis hur du kan se det mest troliga svaret på en fråga. I kursen använder vi gruppövningar som förstärker inlärningen. Vi slutet av varje domän går vi igenom exempel på frågor som kan ingå i examen. Detta gör det möjligt för deltagare att identifiera sina styrkor och svagheter inom respektive domän och var det behövs ett större fokus. Exempel på examen ger också en indikation avseende hur tiden vid examenstillfället bör disponeras, vilket ofta leder till en förståelse att det normalt finns mer tid för att svara frågor än vad man initialt förväntar sig.

Vem bör delta?

Individer som arbetar med att ta fram, införa och hantera program för informationssäkerhet i en organisation.

Säkerhetsansvariga
Säkerhetschefer
CISO
Konsulter inom säkerhet
Chefer I ledningsgrupper

Varför skall du delta I en tredagarskurs som förberedelse för CISM?

1. Detta är ISACAs officiella certifieringsförberedande kurs som gör det möjligt för dig att fokusera under tre dagar då du inte blir störd av dagliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

2. Det är möjligt för dig att utbyta reflektioner och erfarenhet med en ISACA ackrediterad CISM lärare och andra deltagare på kursen

3. Du kommer att lösa minst 100 exempelfrågor

4. Du får möjlighet att lära värdefulla råd och tips avseende CISM examen

5. Du lär känna andra deltagare som du har möjlighet att ha i ditt nätverk efter kursen

6. Deltagare lär sig och hur andra deltagare löser de frågor som kan ingå i en CISM examen  

Kursformat

Kursen spänner över 3 veckor med 1 dag varje vecka. Detta möjliggör självstudier mellan varje tillfälle och därmed större möjlighet att lyckas på examen.

Språk

Kursen hålls på svenska

Datum och

CISM-kursen går i mars, tre heldagar datumen 15, 22, 29 mars
Om du anmäler dig senast den 15 februari erhåller du en "Early Bird" rabatt om 1.000 kr
Plats
Virtuellt / OnLine

Villkor:
- Vi ger dig utbildningsgaranti
- Din anmälan blir bindande när du accepterat villkoren du får med kursbekräftelsen
- Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare eller oförutsägbara händelser (force majeure)
- Eventuell kursbok beställer du på egen hand
- Länk till villkor, https://docs.google.com/document/d/1uZrABVhrL3DLt7Y9FyVELK_w0faeDbnzEO7LU0bW_ho/edit

Om du har frågor om en kurs kan du kontakta kursadministrationen på certifiering@isaca.se

 

Location

Sweden
Online Instructions:
Url: http://isaca.se
Login: Inloggninguppgifter skickas till deltagare inför kursen