ISACA Sverige

Nyheter

 • ISACA Certifieringsfond 2020

  ISACA Sweden Chapter lanserar en unik certifieringsfond för medlemmar som drabbats av Corona pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden  Medlemmar som idag inte har en certifiering hos ISACA och samtidigt är arbetslösa, under uppsägning eller blivit varslade, kan ansöka om att få examinationsavgiften återbetald av ISACA Sweden Chapter  Förutsättningar ...
 • ISACA DAGEN 2020 - Programmet är nu klart

  Välkommen till ISACA DAGEN 2020, en traditionell konferensdag som hålls av ISACA Sweden Chapter under hösten varje år och som detta år fokuserar på Framtiden och Trusted Technology. >> Keynote Speaker: Simon Singh - The Cipher Challenge
 • ISACA Sverige Månadsbrev Juni

  Månadsbrevet för juni har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Det är dags att söka ISACAs Stipendium

  Kriterier: Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen: skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet; skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genom registerutdrag eller intyg från handledare; skall ...
 • Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet

  ISACA Sweden är nu Sveriges största sammanslutningen av personer som arbetar med IT- och informationssäkerhet, vilket även omfattar riskhantering, revision och IT-styrning, som en naturlig del i säkerhetsarbetet. Dessutom är vi Nordens största ISACA Chapter. Att ISACA Sweden har nått denna position baseras på det arbete medlemmar har lagt ner på ...
 • ISACA Sverige Månadsbrev Maj

  Månadsbrevet för maj har skickats ut till samtliga medlemmar.
 • Kick-Off 2020/2021

  ISACA Kick-Off 2020 Del 1 Detta verksamhetsår vi anpassat våra förutsättningar till det rådande läget och delar upp vår Kick-Off i två delar: Del 1 - Den 19 maj Online Kl. 15:30 - 17:00 Del 2 - Den 20 augusti Fysiskt kl 14:00 - 17:00

Aktiviteter