ISACA Sverige

Nyheter

 • Kallelse till Föreningsstämma 2024 för verksamhetsåret 2023

  • Datum och tid: onsdag 24 april 2024 
  • Registrering: senast 12.55 
  • Årsstämma: 13.00-13.45
  • Plats enbart fysiskt: Sheraton, Stockholm, Tegelbacken 6

  För att delta på Föreningsstämman behöver du registrera dig i förväg, senast den 18 april, vilket är en förutsättning för att upprätta en röstlängd.

  Du som vill vara med på stämman ska anmäla dig här: 
  https://forms.office.com/e/aPpQmgEuRT

  Årsstämman är kostnadsfri och då ingår även vårkonferensen. 

  Efter Föreningsstämman håller vi också en vårkonferens på eftermiddagen. Anmälan till vårkonferensen kommer separat om ett par dagar men deltagare på årsstämman kan anmäla sig samtidigt via länken ovan. 

  Den årliga Föreningsstämman ska behandla följande frågor:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötets ordförande och sekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Upprättande av röstlängd
  5. Val av två justerare
  6. Fråga om stämmans behöriga utlysande och beslutsmässighet
  7. Behandling av Förvaltningsberättelse och Årsredovisning för 2023
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet
  10. Val till Styrelsen
  11. Val av revisor
  12. Val av Nomineringskommitté
  13. Behandling av motioner och övriga ärenden
  14. Mötet avslutas 

  Frågor/förslag/motioner som medlemmar vill ta upp på Föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före Föreningsstämman, dvs senast den 10 april. 

  Underlagen inför Föreningsstämman finns på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter. 

  Du hittar stadgarna här.

  CPE: 0,5 poäng

  Välkomna!

  ISACA Sweden Chapter

 • Third Party Assurance Reporting and why it matters

  Conrad Volker joins us in Stockholm  11 April and will address some of the risks in outsourcing and how Third Party Assurance Reporting (also referred to as SOC) reporting can be one mechanism to mitigate that risk. 

  He will provide an overview of Third Party Assurance Reporting types and benefits from both a service organisation and a user organisation perspective and expand on how a user could get the most from a these types of reports.

  Conrad Volker is Partner at Mazars, Technology Assurance and Head of SOC Assurance Reporting. He leads SOC services for Mazars in the UK and has 23 years of professional services experiences in most things IT assurance. Conrad is passionate about Third Party Assurance Reporting and has helped numerous clients on their SOC assurance journey.

  He has successfully assisted well over 100 clients on their SOC reporting journey from initial Readiness Assessments, including training workshops, through to regular SOC Type II reviews.

  Conrad has a MSc Information Security an MBA and is both a Certified Information Systems Auditor (CISA)and Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

 • Mentorship Program 2024

  The Mentorship Program 2024 is now open.

  The pages are updated with a new set of forms.

  All Mentors and Mentees need to sing up for 2024.
  This include  Mentors and Mentees form the 2023 Pilot run.

 • The Data Privacy Day

  Today is the Data Privacy Day (28 January) and we take the opportunity to looking back to the ISACA Conference Europe where Mounir Messaoud, President of ISACA Sweden Chapter and Conference EMCEE asked Key Note Speaker, Author, Professor Carissa Véliz about organisations' real approach to GDPR and Privacy.

  Do they care, have they ever cared and will they care?

 • Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT

  Premiär och release av ISACAs och IIAs nya publikation "Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT".

  Publikationen ”Stöd för styrelsens styrning av verksamhetens IT” vänder sig till styrelseledamöter i alla sorters verksamheter inom privat eller publik sektor, med tonvikt på mindre och medelstora organisationer som saknar stöd av specialister för att analysera och bereda underlag för styrelsebeslut. För dig som medlem i ISACA och IIA är det verktyg för strategiska diskussioner på styrelsenivå och för att ledningsgrupper skall kunna omsätta det strategiska perspektivet till den taktiska och operativa nivån för att säkerställa att verksamheter får ut det värde som efterfrågas.

  Stöd för styrelsens arbete med IT och informationssäkerhet

 • The Fireside chat with Mark Thomas X Chris Dancy

  We are happy to share with our community the fireside chat with MARK THOMAS X Chris Dancy, Enjoy!

  Thank you MARK THOMAS and Chris Dancy for this unique chat!

  Happy New Year!

  ISACA Sweden Chapter

 • The winners are

  • Birgitta Landenius with  "The Challenges of Evaluating and Following Up on Information Security within Swedish Government Agencies: A Qualitative Case Study"

  • Axel Rapp with "Digital Mapping of Critical Infrastructure: Design of a Component Data Collection Method for Small-Scale Power Grids"


  Congratulations Birgitta and Axel!

  Their respective thesis will be published as well within shortly