Local Job Postings

NOVEMBER 2018 - Updates
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Smals Color Logo

ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE IN HET AUDITCOMITE VAN SMALS (twee  mandaten)

Context van het mandaat:

Smals ondersteunt en begeleidt de instellingen in de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg - en andere overheidsdiensten op hun vraag - bij hun informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken.

Het auditcomité van Smals telt negen leden. Drie van deze zeven leden zijn onafhankelijke deskundigen. De zes andere leden zijn bestuurders van Smals.

Van de zes andere leden zijn er vijf  leden die bestuurders van Smals zijn.  Het zesde lid is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Smals.

Het auditcomité van Smals houdt doorgaans drie vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats in Brussel tijdens de kantooruren en nemen gemiddeld twee uren in beslag. De agenda en de documenten voor de vergadering worden ongeveer een week voor de vergadering aan de leden van het auditcomité bezorgd. Van de leden van het auditcomité wordt verwacht dat zij de vergaderingen degelijk voorbereiden.

Read more...