Tisztújító Közgyűlés 2020

Tisztelt Tagtársak!

 

Az ISACA Magyarországi Egyesület (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) 2020. február 5-én 10.00-kor tartja tisztújító közgyűlését a szokásos helyen, az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. alatti épületében (korábban PSZÁF), melyre tisztelettel meghívunk. 

Amennyiben a meghirdetett időpontra nem jelenik meg a szavazásra jogosultak min. 50,1%-os részaránya, úgy a közgyűlés határozatképtelen lesz. Erre az esetre a meghirdetett közgyűlés megismételt közgyűlési időpontját 2020. február 12-én 17.00-kor tartja az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. alatti épületében.

 

Napirend:

 1. Közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők) megválasztása
 2. Elnöki beszámoló, szavazás
 3. Etikai Bizottsági beszámoló, szavazás
 4. Felügyelő Bizottsági beszámoló, szavazás
 5. 2019-es éves gazdasági beszámoló, éves beszámoló elfogadása, szavazás
 6. 2020-as tervek és költségvetés, szavazás
 7. Tisztújítás: a mandátumok lejárta miatt az Elnök, az Elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása

 

Alább olvasható, hogy mik a lehetséges pályázható pozíciók, illetve azokhoz milyen teljesítmény elvárások tartoznak. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

 • rövid bemutatkozás (max. 500 karakter)
 • mely pozícióra/pozíciókra pályázol (pozíció megnevezése)
 • miért vagy alkalmas a pozíciók betöltésére (max. 500 karakter)
 • nevezz meg 2-2 új eredményt, amelyet megválasztásod esetén az adott pozíció keretein belül hozzátennél az eddigiekhez (max. 500 karakter) 

 

A szakmai pályázatot küldd a fb@isaca.hu email címre, amelyeket a beérkezés szerint honlapunkon publikálunk.

A 2019. évről szóló éves beszámoló 2020. február 1-t követően lesz elérhető a weboldalon.

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Biró Gergely

elnök


 

AZ ISACA BUDAPEST CHAPTERBEN BETÖLTHETŐ POZICIÓK:

 

Elnök (President):

Az egyesület képviselete, az elnökség kétéves működésének megszervezése (koordinálja az elérendő célok megtervezését, figyelemmel kíséri és biztosítja a megvalósulásukat), az elnökségi ülések levezetése, az elnökségi döntések végrehajtásának menedzselése, éves közgyűlések előkészítése.

 

Alelnök (Vice President):

Az elnök helyettesítése, részvétel az elnökségi üléseken, éves beszámolók összeállítása, kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szervezetekkel.

 

Kincstárnok (Treasurer):

Kapcsolattartás a könyvelővel, rendelkezés az Egyesületi számla felett (bejövő számlákat és költségelszámolásokat határidőre történő kifizetése, a kimenő számlák kiegyenlítésének figyelemmel kísérése), éves pénzügyi terv készítése, havi pénzügyi beszámolók elkészítése, az Egyesület likvid pénzügyi helyzetének biztosítása, a könyveléshez szükséges dokumentumok gyűjtése és eljuttatása a könyvelőhöz, számlázás menedzselése, éves pénzügyi beszámolók elkészítése, adóbevallás.

 

Titkár (Secretary):

Az elnökségi ülések előkészítése, emlékeztetőinek elkészítése, az Egyesületi dokumentumok tárolása és karbantartása (papír és elektronikus egyaránt), részvétel az éves beszámolók előkészítésében.

 

Program munkacsoport vezetője (Director, Programs):

Az oktatások és második szerdai előadások menedzselése, éves oktatási terv készítése, oktatási szerződések előkészítése (együttműködési, CPE stb.), oktatások értékelő lapjainak kiértékelése, az Egyesület által kiadandó CPE pont nyilvántartás vezetése. Megtervezi a munkacsoport éves tevékenységét, és annak költségvetését, együttműködik a Kommunikáció és marketing munkacsoport vezetőjével az egyes programok és események promotálásával kapcsolatban. Még ide tartozó feladatok:

 

 • Koordinálja a havi ISACA konferenciák szervezését.
 • A második szerdai előadások menedzselése, egyéb szemináriumok, workshopok szervezésének koordinációja
 • Társadalmi események szervezése, kapcsolódó szponzoráció menedzselése.

 

Tagság munkacsoport vezetője (Director, Membership):

A tagsággal kapcsolatos kérdések megválaszolása, a tagság értesítése a tagsággal kapcsolatos változásokról, a tagság számának növelése érdekében szükséges marketing feladatok irányítása, koordinálja az éves tagsági státusz megújítását, havonta beszámol a tagsági létszámának alakulásáról. Még ide tartozó feladatok:

 

 • Havi statisztikák készítése az új és megszűnő tagságok tekintetében, tagság megújítás koordinálása.
 • Kapcsolattartás az önkéntesekkel, önkéntes munkák megszervezése.
 • Megszervezi az új tagok integrálását az egyesület életébe, induló információs csomagot állít össze az új belépők részére, felveszi a kapcsolatot az új tagokkal.

 

Kommunikáció és marketing munkacsoport vezetője (Director, PR & Marketing):

Éves marketing tervet készít és menedzseli azt, koordinálja a marketing feladatokat a szakterületi felelősökkel (pl. szakmai címek promotálása, konferencia hirdetése), kapcsolatot tart a sajtóval: megszervezi a szükséges sajtótájékoztatókat, sajtóközleményeket készít (pl. konferencia és információbiztonsági felmérés kapcsán).

 

 • A honlap menedzselése, kapcsolattartás a honlap karbantartásra szerződött szolgáltatóval, részére feladatok allokálása, a szolgáltató után második eszkalációs szint biztosítása, a honlap szerződés karbantartása, közösségi média megjelenések koordinálása (Facebook, Twitter, LinkedIn, stb.), email kommunikáció menedzselése.
 • Szervezi a hírleveleket és a honlap témák kiosztását és karbantartását.
 • Az egyesület publikációinak megszervezése, a tagok által írt cikkek ellenőrzése, azok előkészítése a honlapon vagy közösségi médiában történő publikációra.
 • Marketing feladatok végrehajtásának koordinálása az elfogadott éves marketing terv alapján.

 

Szakmai fejlődés és támogatás munkacsoport vezetője (Director, Outreach & Professional Development):

Bemutatja és képviseli az egyesületet a releváns külső szervezetek felé (oktatási intézmények, kormányzati szervek, szakmai szervezetek), felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását.

 

 • Az egyetemi és főiskolai kapcsolatok erősítésére vonatkozó tervet készít és menedzseli azt (diák és tanár célközönségnek egyaránt). Rendszeresen konzultál az Academic Advocate szerepet betöltő tagokkal, látogatja az egyetemeket, és tájékoztatja az ISACA tevékenységéről, támogatja és nyomon követi az ISACA által támogatott területeken folytatott oktatási tevékenységeket. Prezentációt készít az ISACA által az egyetemeknek és egyetemistáknak nyújtott lehetőségekről és támogatásról, támogatja a diák tagok számának növelését.
 • Bemutatja és képviseli az egyesületet a releváns kormányzati és törvényhozási képviseletek felé, tartja a kapcsolatot azok képviselőivel. Felkutatja az együttműködési lehetőségeket és koordinálja azok megvalósítását.
 • Tartja a kapcsolatot a releváns szakmai szervezetekkel, felkutatja és koordinálja a potenciális kutatási lehetőségeket. Koordinálja az Információbiztonsági Felmérés elkészítését, gondoskodik róla, hogy az ISACA kutatási eredményei eljussanak a tagsághoz.

 

 

Minősítések munkacsoport vezetője (Director, Certifications):

A Minősítések munkacsoport felkészítő kurzusokat szervez az ISACA minősítő vizsgáira, illetve COBIT oktatási tevékenységeket végez. A munkacsoport vezetője összefogja a fenti tevékenységeket, biztosítja, hogy azok a tervezett költség és időkeretbe beleférjenek. Kezeli a kurzusok végrehajtásához szükséges szerződéseket.

 

 • Vizsga felkészítő CISA/CISM/CGEIT/CRISC képzések és vizsga menedzselése (felkészítő tanfolyamok szervezése, vizsga jelentkezés kezelése).
 • A CSX minősítésekkel kapcsolatos vizsga felkészítő képzések és vizsga menedzselése (felkészítő tanfolyamok szervezése, megtartása, vizsga jelentkezés kezelése).
 • Koordinálja a CobiT-tal kapcsolatos tevékenységeket.

 

 

Felügyelő bizottság (Supervisory board): 

A felügyelő bizottság negyedévente felülvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, amelyről az elnökség és a tagság számára jelentést készít. A felügyelő bizottság 1 tagja mindig részt vesz az elnökségi üléseken, ezzel segítve az Egyesület munkáját.

 

 

Etikai bizottság (Ethical board):

Az etikai bizottság az ISACA etikai kódexe alapján jár el a tagok közötti etikai ügyekben. Az etikai bizottság a hozzá benyújtott ügyet kivizsgálja, arról jelentést fogad el.