Fysisk medlemsmøte 13. Oktober (Oslo, brygg)

When:  Oct 13, 2021 from 16:00 to 21:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter

Dato: 13. Oktober  2021

Tidspunkt: 16.00 - 20.00 (Påmeldingsfrist: 12.10.2021 16:00) Dette er påmeldingen

Sted: Brygg, Oslo

 

Velkommen til  ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

I dagens møte har vi to svært gode kommunikatører innen sikkehet. Jørgen fra NSM vil diskutere hvorfor dette med cyberspace kan virke så vanskelig og Mats fra Posten vil dele hvordan de driver kommunikasjon nå i sikkerhetsmåneden oktober.  

Møtet avholdes på Brygg- Det vil være mulig å velge serverig fra spennende matboder, og denne gangen vil det være enten PitaWrap eller KinaKål som står på menyen.  

Vi avslutter møte med en ISACA quiz før det som vanlig blir god tid til mingling for medlemmene våre. 

 

16:00-16:45 Velkommen, registrering og servering
16.45-17.00 Styret informerer Litt om styrets planlagte arbeid fremover
17.00-17.45 Jørgen Dyrhaug, seniorrådgiver i NSM

Cyberspace; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? 

I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder, - skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon, - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?

 Og hvordan kan det ha seg at de færreste, strengt tatt, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, mens de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med?

 Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"

 

17:45-18.00 Pause
18.00-18.45 Mats Lillesund, lommunikasjons og kulturleder i Posten

 

Helt riktig, men helt feil - kommunikasjon av sikkerhet mot "folk flest" 
Mats deler hvordan Posten jobber med sikkerhetskommunikasjon, og da særlig nå i oktober som er sikkehetsmåneden. Det vil også bli lagt opp til diskusjon og samhandlig med medlemmene for å skape engasjement blant deltagerne i møte. 


18:45-19.00 Pause
19.00-19.30 Quiz

19:45-Diskusjoner og nettverksbygging

 

Møtet gir 2 CPE poeng.

past_event