Støttespillere

Bli en støttespiller!

ISACA Norway Chapter inviterer nå virksomheter til å bli en del av våre støttespillere. Det kan gjøres på følgende lenke

Følgende fordeler inngår for virksomheter som ønsker å være støttespillere av ISACA Norway Chapter:

 • Promotering på våre nettsider, nyhetsbrev og medlemsmøter
  • Alle støttespillere vil promoteres på ISACAs nettsider, hvor man også finner mer informasjon om foreningens arbeid og kommende arrangementer.
 • [Nyhet] Promotering av ledige stillinger på ISACAs nettsider og i vårt nyhetsbrev.
 • Tilgang til bruk av ISACA Norway Chapters logo i egen markedsføring
  • ISACA Norway Chapter har hovedansvaret for profilering og markedsføring av ISACA. Profileringen, herunder presentasjon av ISACA Norway Chapters arbeid, skal utføres iht. retningslinjer utarbeidet av styret.
 • Rabatt på sertifiseringskurs
  • Støttespillere får 20% rabatt på deltakeravgiften for alle ansatte i virksomheten, på sertifiseringskurs som arrangeres av ISACA Norway Chapter og gjennom våre partnere i Norge, for ISACAs sertifiseringer: CISA, CISM og CRISC. Rabatten gjelder ikke oppmelding til eksamen, som gjøres personlig av den enkelte kandidat.
 • Gratis deltakelse på medlemsmøter
  • Støttespillere kan sende 2 deltakere gratis på alle ISACA Norway Chapters nasjonale arrangementer under avtalens varighet, herunder alle medlemsmøter. Disse to gratis deltakerne kommer i tilllegg til ansatte i virksomheten som er personlig medlem i ISACA. Reisekostnader omfattes ikke av denne avtalen.

Om ISACA

ISACA er en global organisasjon som hjelper individer og virksomheter med å utnytte teknologiens positive potensial. Verden drives i dag av teknologi, og ISACA støtter sine medlemmer med kunnskap, sertifiseringer, kurs og fagmiljø for å få det beste ut av sine karrierer og transformere sine virksomheter.

ISACA har over en halv million medlemmer, og bygger på ekspertisen til disse innen informasjons- og cybersikkerhet, styring, revisjon, risiko og innovasjon for å bidra til innovasjon gjennom teknologi. ISACA er til stede i mer enn 180 land, har flere enn 220 lokale Chapter, og kontorer i både USA og Kina.

ISACA Norway Chapters hovedformål er opplæring og videreutvikling av kunnskap og kompetanse blant foreningens medlemmer. Målet nås gjennom å arrangere lokale seminarer og workshops, gjennomføre regelmessige medlemsmøter, og bidra til å fremme og heve synligheten av profesjoner innen IT-revisjon, -kontroll og -sikkerhet i hele Norge.

Våre hovedaktiviteter består av medlemsmøter og konferanser samt eksamensforberedende kurs for ISACA-sertifiseringer. Vi deler ut ISACA-stipendet årlig, og formidler fagmateriell fra ISACA sentralt. Vi blir også invitert som høringsinstans der det er emner som er relevante for våre fagområder.

Vår epost-adresse er: isaca@isaca.no

Hva innebærer det å være støttespiller

Avtalen er ikke å anse som et bedriftsmedlemskap. ISACA tilbyr kun personlige medlemskap. Et personlig medlemskap innebærer en rekke fordeler som eksempelvis tilgang til internasjonale arbeidsgrupper og nettverk, rabatter på eksamensmateriell og deltakelse ved internasjonale konferanser, gratis nettbaserte seminarer, forskningsartikler, standarder og retningslinjer. Disse ressursene vil i all hovedsak nås gjennom ISACAs nettportal, og en personlig innlogging. Følgelig er nevnte goder ikke en del av det som tilbys virksomheter som går inn som støttespillere, men vil kun være tilgjengelige for individuelle, fullverdige medlemmer.