ISACA Prisen

ISACA Norway Chapters pris for beste masteroppgave


[Scroll for English text]
 

Har du fullført din masteroppgave innen fagområdene Styring og kontroll av IT, Risikostyring, Informasjonssikkerhet eller IT-revisjon i år? Da bør du delta i konkurransen om å vinne ISACA Norway Chapters pris for beste masteroppgave for 2020!

 
Prisen, bestående av 20 000 NOK, tildeles forfatteren(e) av beste innsendte masteroppgave innen et av ISACAs fagområder:

 • Styring og kontroll av IT
 • Risikostyring
 • Informasjonssikkerhet
 • IT-revisjon

Oppgaven må fylle følgende kriterier:

 • Oppgaven skal være innen ISACAs fagområder (listet ovenfor).
 • Oppgaven skal være på masternivå.
 • Oppgaven skal holde et høyt akademisk nivå.
 • Oppgaven skal være skrevet på norsk eller på engelsk.
 • Oppgaven skal være fullført ved norsk universitet/høyskole.
 • Oppgaven må være evaluert/godkjent av universitet/høyskole før innlevering til ISACA. Sensur vedlegges oppgaven.

Evalueringsprosessen:

 • Oppgave og sensur skal sendes til e-postadressen forskning@isaca.no, med følgende informasjon:
  1. Navn
  2. Adresse
  3. Telefonnummer  
  4. E-post som skal kunne brukes til all korrespondanse
 • Vurderingsarbeidet starter opp umiddelbart etter innleveringsfristen.
 • Vinneren av prisen kunngjøres på ISACA Norway Chapters websider.
 • Prisen deles ut på et ISACA arrangement i november/desember i inneværende år. Vinneren(e) bes holde en presentasjon av oppgaven.
 • Evalueringskomitéens beslutning er endelig og kan ikke påklages. 
  Alle som sender inn bidrag får tilbakemelding om at oppgaven er mottatt.
 • Evalueringskomitéen vil utarbeide en begrunnelse for hvorfor det arbeidet som får prisen er vurdert som det beste.

Frist for innsendelse av oppgave og sensur er 30. september 2020. Har du spørsmål om prisen, send en mail til forskning@isaca.no .

Vi oppfordrer også de som skrev masteroppgave i 2019, men som ikke fikk publisert oppgaven i tide, til å sende inn sin oppgave til ISACA-prisen 2020. Dette kan for eksempel gjelde de som har måtte brukt ekstra tid på å avklare hvilke deler av masteroppgaven som kan offentliggjøres og hvilke opplysninger som må skjermes.

 Følg oss gjerne på Facebook, ISACA prisen, https://www.facebook.com/ISACAprisen/

Stipendvinnere


2019

Stipendiat: Alvhild Skjelvik

Fagansvarlig og veileder: Ole Andreas Hegland Engen og Odd Einar Falnes Olsen

Institusjon: University of Stavanger, Faculty of Science and Technology

Masteroppgave: Cyber-risiko i den norske finanssektor2018

Stipendiat: Kristine Larsen Strand

Veiledere: Maria Bartnes og Erlend A. Gjære

Institusjon: Norwegian University of Science and Technology, Department of Telematics

Masteroppgave: Influencing Factors and Effectiveness of a Security Awareness Campaign

 

2017

Stipendiat: Terje Benjaminsen

Veiledere: Stewart Kowalski og Ronny Windvik

Institusjon: Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU

Masteroppgave: The Norwegian Downsizing Approach in Terms of the Insider Threat - An interpretive study

 

2016

Stipendiat: Lars Strande Grini

Veiledere: Katrin Franke og Andrii Shalaginov

Institusjon: Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik (Nå NTNU i Gjøvik)

Masteroppgave: Feature Extraction and Static Analysis for Large-Scale Detection of Malware Types and Families

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

ISACA Norway Chapter awards the best master’s thesis in the following IT fields of study:

 • Governance.
 • Control.
 • Security.
 • Audit.

The prize, consisting of NOK 20.000, is awarded to the author(s) of the best master's thesis.

The thesis must fill the following criteria:

 • The thesis has been written in one of ISACA’s fields of study (listed above).
 • The thesis is a master’s thesis.
 • The thesis holds a high academic standard.
 • The thesis is written in English or Norwegian.
 • The thesis was completed at a Norwegian University or University College.
 • The thesis is evaluated/approved by the University/University College this year. The thesis’s grade must be attached when submitting the thesis to ISACA.

The evaluation process:

 • The thesis and the grade shall be sent to forskning@isaca.no, and contain the following information:
  • Name(s).
  • Address.
  • Phone number.
  • E-mail address for further correspondence.
 • Evaluation of the theses starts after the deadline.
 • The winner is announced on the webpages of ISACA's Norway Chapter.
 • The award is given at an ISACA arrangement in November/December this year. The winner has an opportunity to present their thesis.
 • The evaluation committee’s decision is final and cannot be appealed.
 • Everyone submitting a thesis will receive a confirmation of delivery.
 • The evaluation committee will justify their choice of winner.

 

Deadline for submitting the thesis and grade is 30 September 2020. If you have any questions about the award, contact forskning@isaca.no.

If you finished your masters thesis in 2019, but could not publish it before our deadline, please consider submitting your thesis for this years award. This is especially relevant for students who have spent some time discussing which information that can be published and which information that must be withheld due to security considerations.

Follow us on Facebook, ISACA prisen, https://www.facebook.com/ISACAprisen/