ISACA Prisen

ISACA Norway Chapters pris for beste masteroppgave


[Scroll for English text]
 

Har du fullført din masteroppgave innen fagområdene Styring og kontroll av IT, Risikostyring, Informasjonssikkerhet eller IT-revisjon i år? Da bør du delta i konkurransen om å vinne ISACA Norway Chapters pris for beste masteroppgave!

 
Prisen, bestående av 20 000 NOK, tildeles forfatteren(e) av beste innsendte masteroppgave innen et av ISACAs fagområder:

- Styring og kontroll av IT 
- Risikostyring
- Informasjonssikkerhet
- IT-revisjon

Oppgaven må fylle følgende kriterier:

- Oppgaven skal være på masternivå innen ISACAs fagområder (listet ovenfor).
- Oppgaven skal holde et høyt akademisk nivå, og være skrevet på norsk eller engelsk.
- Oppgaven må være evaluert/godkjent av et norsk universitet/høyskole før innlevering til ISACA.

Evalueringsprosessen:

For enkel deltagelse, last opp kontaktinformasjon, oppgave og sensur her: https://forms.gle/X8XP4AS7YGFzJnAt9

 Vinneren av prisen kunngjøres på ISACA Norway Chapters websider. Prisen deles ut på et ISACA arrangement i november/desember i inneværende år. Vinneren(e) bes holde en presentasjon av oppgaven. Evalueringskomitéens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Frist for innsendelse av oppgave og sensur er 30. september. Har du spørsmål om prisen, send en mail til ISACA-prisen@isaca.no.

Vi oppfordrer også de som skrev masteroppgave i fjor, men som ikke fikk publisert oppgaven i tide, til å sende inn sin oppgave til ISACA-prisen i år. Dette kan for eksempel gjelde de som har måtte brukt ekstra tid på å avklare hvilke deler av masteroppgaven som kan offentliggjøres og hvilke opplysninger som må skjermes.

Følg oss da vel! https://www.linkedin.com/company/isaca-norway-chapter/

2023:

Masterstudent: Karianne Kjønås
Fagansvarlig og veiledere: Gaute Wangen
Institusjon:  Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU
Masteroppgave: How cyber security incidents can affect Norwegian food production

2022:

Masterstudent: Tiril Ligaya Tinde
Fagansvarlig og veiledere: Dr. Benjamin J. Knox
Institusjon:  Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU
Masteroppgave: Cyber Threat Information Requirements for Strategic Decision-Making

2021:

Stipendiat: Stine-Mari Stavik og Embla Kleiv Jansen
Fagansvarlig og veiledere: Steffen Juranek og Carsten Bienz
Institusjon: Norges Handelshøyskole, Norwegian School of Economics
Masteroppgave: What the Hack? An Empirical Analysis of the Stock Market Reactions to Hacking

2020:

Stipendiat: Salman Ahmed
Fagansvarlig og veiledere: Ovidiu Dragan og Audun Jøsang
Institusjon: University of Oslo, Faculty of mathematics and natural sciences
Masteroppgave: A performance study of Hyperledger Fabric in a Smart Home and IoT Environment

2019:

Stipendiat: Alvhild Skjelvik
Fagansvarlig og veileder: Ole Andreas Hegland Engen og Odd Einar Falnes Olsen
Institusjon: University of Stavanger, Faculty of Science and Technology
Masteroppgave: Cyber-risiko i den norske finanssektor

2018:

Stipendiat: Kristine Larsen Strand
Veiledere: Maria Bartnes og Erlend A. Gjære
Institusjon: Norwegian University of Science and Technology, Department of Telematics
Masteroppgave: Influencing Factors and Effectiveness of a Security Awareness Campaign

 2017:

Stipendiat: Terje Benjaminsen
Veiledere: Stewart Kowalski og Ronny Windvik
Institusjon: Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU
Masteroppgave: The Norwegian Downsizing Approach in Terms of the Insider Threat - An interpretive study

 2016:

Stipendiat: Lars Strande Grini
Veiledere: Katrin Franke og Andrii Shalaginov
Institusjon: Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik (Nå NTNU i Gjøvik)
Masteroppgave: Feature Extraction and Static Analysis for Large-Scale Detection of Malware Types and Families

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

ISACA Norway Chapter awards the best master’s thesis in the following IT fields of study:

The thesis must fill the following criteria:

- The master thesis is written in one of ISACA’s fields of study (listed above).
- The thesis holds a high academic standard, and is written in Norwegian or English.
- The thesis is evaluated/approved by a Norwegian University/University College this year.

The evaluation process:

For participation, upload contact information, thesis and grade here: https://forms.gle/X8XP4AS7YGFzJnAt9

- The winner is announced on the webpages of ISACA's Norway Chapter.
- The award is given at an ISACA arrangement in November/December this year. 
- The winner will be asked to present their thesis.
- The evaluation committee’s decision is final and cannot be appealed.

Deadline for submitting the thesis and grade is September 30th. If you have any questions about the award, contact ISACA-prisen@isaca.no.

If you finished your masters thesis last year, but could not publish it before our deadline, please consider submitting your thesis for this year's award. This is especially relevant for students who have spent some time discussing which information that can be published and which information that must be withheld due to security considerations.

Follow us! https://www.linkedin.com/company/isaca-norway-chapter/