Sertifiseringer

ISACA-sertifisering


Ta gjerne kontakt med lederen av Utdanningskomiteen! 
(på: utdanning@isaca.no ) 

CISA

Certified Information Systems Auditor (CISA) - Sertifiseringen er en globalt anerkjent sertifisering for IT-revisorer, og sikkerhetsfolk som jobber med IT-kontroller og kvalitetssikring. Å være CISA-sertifisert viser dine ferdigheter, erfaringer og kunnskap om IT-revisjon og demonstrerte at du er i stand til å vurdere sårbarheter. Du er også i stand til å rapport om etterlevelse av kontroller i bedriften. 

Det tilbys eksamensforberedende kurs i forkant av juni eksamen hvert år i Oslo. Disse går normalt sett over tre samlinger med oppstart i mars. Detaljert informasjon om dato kan du se på vår aktivitetsside: Klikk her

Innholdet i kurset er ment å dekke de områdene som omfattes av CISA-eksamen. Dette er en internasjonal eksamen og er den eneste internasjonalt anerkjente tittelen innen IT-revisjon. Mer enn 88 000 i hele verden er CISA-sertifisert, og mer enn 200 av disse er medlemmer i ISACA Norway Chapter. For å bli sertifisert CISA må man i tillegg til å ha bestått den internasjonale eksamenen, også oppfylle kravene til erfaring med IT-revisjon, kontroll eller sikkerhet. For å beholde sertifiseringen må kravene til vedlikeholdspoeng oppfylles. Eksamen er av typen «multiple choice» og varer i 4 timer

Hver enkelt kandidat melder seg opp til eksamen gjennom ISACA sine hjemmesider, og bestiller pensum selv. All administrasjon av eksamen blir utelukkende utført av ISACA i USA.

CISA-materialet vil bli oppdatert i løpet av februar/mars 2019. Det betyr at oppdatert pensum vil bli tilgjengelig på dette tidspunktet. Eksamen fra juni 2019 vil da avholdes knyttet til dette materialet.

Se her for mer informasjon om CISA 2019:

http://www.isaca.org/Certification/CISA-Certified-Information-Systems-Auditor/Job-Practice-Areas/Pages/job-practice-areas-2019.aspx

CISM 

Certified Information Security Manager (CISM) - Er en unik ledelsefokuserte sertifisering som fremmer internasjonale sikkerhetsrutiner og anerkjenner den enkelte som forvalter design, og har oppsyn og vurderer et foretaks informasjonssikkerhet. Nyere uavhengige studier rangerer CISM som en av de høyeste betalende og ettertraktede IT-sertifiseringer. 

CRISC


Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) - Er den eneste sertifiseringen som på en unik måte forbereder IT-teknikere på utfordringene knyttet til IT og helhetlig risikostyring, og posisjonerer dem til å bli en strategisk partner til virksomheten. 

CGEIT


Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) - Som en CGEIT sertifisert profesjonell, viser du at du er i stand til å bringe IT-styring i en organisasjon, at du griper komplekst tema helhetlig, og derfor øke verdien til bedriften.