Sertifiseringer

ISACA-sertifisering


Ta gjerne kontakt med lederen av Utdanningskomiteen! 
(på: utdanning@isaca.no ) 

Vi gjennomfører kontinuerlig eksamensforberedende kurs innenfor samtlige sertifiseringer fysisk i Oslo gjennom året. Detaljert informasjon om dato kan du se på vår aktivitetsside: Klikk her

CISA

Certified Information Systems Auditor (CISA) - Sertifiseringen er en globalt anerkjent sertifisering for IT-revisorer, og sikkerhetsfolk som jobber med IT-kontroller og kvalitetssikring. Å være CISA-sertifisert viser dine ferdigheter, erfaringer og kunnskap om IT-revisjon og demonstrerte at du er i stand til å vurdere sårbarheter. Du er også i stand til å rapportere om etterlevelse av kontroller i bedriften. 

Det tilbys eksamensforberedende kurs hvert år i Oslo, og kandidatene velger selv dato for gjennomføring av eksamen. Innholdet i kurset er ment å dekke de områdene som omfattes av CISA-eksamen. Dette er en internasjonal eksamen og er den eneste internasjonalt anerkjente tittelen innen IT-revisjon. Mer enn 88 000 i hele verden er CISA-sertifisert, og mer enn 200 av disse er medlemmer i ISACA Norway Chapter. 

For å bli sertifisert CISA må man i tillegg til å ha bestått den internasjonale eksamenen, også oppfylle kravene til erfaring med IT-revisjon, kontroll eller sikkerhet. For å beholde sertifiseringen, må kravene til vedlikeholds poeng oppfylles. 

Kurset går normalt sett over tre samlinger fordelt over seks dager, og vil i 2024 ha oppstart til høsten. Dette fordi pensum er under oppdatering og vil være tilgjengelig i slutten av mai.

Hver enkelt kandidat melder seg opp til eksamen gjennom ISACA sine hjemmesider, og bestiller pensum selv. Eksamen er av typen «multiple choice» og varer i 4 timer. All administrasjon av eksamen blir utelukkende utført av ISACA i USA.

Se her for mer informasjon om kursinnhold, pensum og eksamen.

Domener som er i fokus: 

 • Information Systems Auditing Process

 • Governance and Management of Information Technology

 • Information System Acquisition, Development & Implementation

 • Protection of Information Assets

 • Information Systems Operations and Business Resilience

Datoer

 • Samling 1: 

  • 26-27 august

 • Samling 2:

  • 9-10 september 

 • Samling 3:

  • 23-24 september

Påmelding gjøres ved å registrere deg her


Lokasjon vil bli annonsert nærmere kursoppstart, men vil være et lokal i Oslo sentrum. 

Mindre endringer på dato kan forekomme. 

CISM 

Ta din karriere et steg videre med Certified Information Security Manager (CISM) - Er en unik ledelse fokusert sertifisering, som validerer din erfaring og ekspertise innen strategisk IT-sikkerhet og styring av cybersikkerhet. CISM er den foretrukne sertifiseringen for fagfolk dedikert til cybersikkerhet. I en verden der bedrifters suksess og rennommé i økende grad avhenger av informasjonssystemer og informasjonsteknologi, kan tilliten kunder, klienter, ansatte og andre interessenter har til en bedrift - raskt forsvinne ved et datainnbrudd. Svikt innen informasjonssikkerhet kan føre til betydelig skade på bedriftens bunnlinje og omdømme ved et datainnbrudd. Med dette, ser man et økende behov for kompetanse innenfor styring av cybersikkerhet. 

Det tilbys eksamensforberedende kurs hvert år i Oslo, og kandidatene velger selv dato for gjennomføring av eksamen. Kurset går normalt sett over tre samlinger på totalt fem dager med oppstart til høsten hvert år.

Hver enkelt kandidat melder seg opp til eksamen gjennom ISACA sine hjemmesider, og bestiller pensum selv. Eksamen er av typen «multiple choice» og varer i 4 timer. All administrasjon av eksamen blir utelukkende utført av ISACA i USA.

Se her for mer informasjon om kursinnhold, pensum og eksamen.

Domener som er i fokus: 

 • Information Security Governance 

 • Information security risk management  

 • Information security program 

 • Incident management, continuity and recovery

Datoer: 

 • Samling 1: 

  • 14-15 oktober

 • Samling 2:

  • 28-29 oktober

 • Samling 3:

  • 4 november

Påmelding gjøres ved å registrere deg her

CRISC

Posisjoner deg selv og forbedre din karriere med en CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). En sertifisering innenfor CRISC vil gjøre deg til en ekspert innen risikostyring. Ved å studere en proaktiv tilnærming basert på Agile-metodologi, vil du lære hvordan du kan styrke din bedrifts forretningsmessige motstandskraft, levere verdi til interessenter og optimalisere risikostyring på tvers av organisasjonen.

CRISC forbereder IT-fagfolk på virkelige trusler med relevante verktøy for å vurdere, styre og redusere risiko. Med stadig flere eksempler på datainnbrudd som medfører store økonomiske og omdømme tap, må eksperter innenfor IT og risiko være i førersetet. CRISC-sertifiseringen er utviklet for å være aktuell for folk som jobber med IT-risikoer, kontroll- og etterlevelse, forretningsanalytikere, prosjektledere og andre IT relaterte stillinger innenfor en virksomhet. Den høyt respekterte sertifiseringen viser arbeidsgivere at innehaveren er i stand til å identifisere og evaluere IT-risiko, og med det - hjelpe bedriften med å oppnå sine forretningsmål.

Det tilbys eksamensforberedende kurs hvert år i Oslo, og kandidatene velger selv dato for gjennomføring av eksamen. Kurset går normalt sett over to samlinger på totalt fire dager med oppstart april 2024.

Hver enkelt kandidat melder seg opp til eksamen gjennom ISACA sine hjemmesider, og bestiller pensum selv. Eksamen er av typen «multiple choice» og varer i 4 timer. All administrasjon av eksamen blir utelukkende utført av ISACA i USA.

Se her for mer informasjon om kursinnhold, pensum og eksamen.

Domener som er i fokus: 

 • Corporate IT Governance 

 • IT Risk Assessment

 • Information Technology & Security

 • Risk Response & Reporting

Datoer

 • Samling 1: 

  • 8-9 april

 • Samling 2:

  • 22-23 april

Påmelding gjøres ved å registrere deg her.

Lokasjon vil bli annonsert nærmere kursoppstart, men vil være et lokal i Oslo sentrum. 

Mindre endringer på dato kan forekomme.