Ledige stillinger hos våre støttespillere

Nedenfor finner du en oversikt over ledige stillinger. Enkelte av støttespillerne utlyser ikke stillinger direkte, men de tar gjerne åpne søknader.


Arbeidsgiver Navn på stilling Frist Lenke

Erfarne sikkerhetstestere Åpen Les mer
Senior sikkerhetsrådgiver Åpen Les mer

Security specialist 30. juni 2021 Les mer


Vipps, så trengte vi en CISO 15. august 2021 Les mer

Senior Cloud Security Engineer 30. juni 2021 Les mer