ISACA Medlemsmøte 29. mars (digitalt)

When:  Mar 29, 2022 from 16:00 to 17:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter
Velkommen til medlemsmøte i mars!
I dagens møte har ISACA fått med seg Kenneth Titlestad i Direktør i Cybersecurity i Sopra Steria.

Kenneth forteller om digital transformasjon i lys av Industri 4.0 og drøfter hvordan digitaliseringsinitiativer kan gå på kompromiss med cybersikkerhet og safety, også for samfunnskritisk infrastruktur. En kort introduksjon blir gitt til mulighetene som skapes gjennom Industri 4.0 og bildet kombineres deretter med relevante utfordringer og hendelser i lys av cybersikkerhet og safety. Det drøftes videre hvordan risiko kan identifiseres og håndteres. Avslutningsvis blir det presentert anbefalinger for å finne en god balanse mellom digitaliseringsløft og sikkerhet/safety.

Location