ISACA medlemsmøte - august 2021 (Oslo)

When:  Aug 18, 2021 from 16:00 to 21:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter

Velkommen til  ISACA Norway Chapter medlemsmøte!

Endelig kan vi møtes igjen fysisk, etter et år med digitale møter. Høstens første møte vil omhandle både praktisk erfaringer med og mer teoretisk tilnærming til sikring av helhetlig og IT risikostyring i organisasjoner. 

Vi avslutter møte med en ISACA quiz før det som vanlig blir god tid til mingling for medlemmene våre. 

Vel møtt!

past_event

16:00-16:45
Velkommen 
Registrering og servering
16.45-17.00 Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17.00-17.45.

Maren Maal, Manager at PwC and Head of internal ERM in PwC Norway  

Helhetlig risikostyring - fra teori til praksis

Maren arbeider med helhetlig risikostyring, sikkerhet og beredskap i PwC sin avdeling for Gransking og forebyggende tjenester. Tidligere har hun vært forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Der forsket hun på ulike temaer knyttet til risiko, spesielt risikovurderingsmetodikk og risikostyring.

 
Maren vil presentere utfordringene med å arbeide helhetlig med risiko med fokus på cybersikkerhet, og hvorfor det er behov for tverrfaglighet i møte med økende kompleksitet og avhengighet av teknologi. Ved å ha en mer bevisst holdning til risiko kan det gi et økt mulighetsrom for å bedre virksomhetsstyring og ledelse. Hun vil trekke på funn fra sin tidligere forskning og konkrete erfaringer med risikostyring i praksis.
17:45-18.00
Pause
18.00-18.45 Marie Lahn Rømcke, Seksjonsleder for Technology & Services DEW Risk i DNB

Datadreven IT-risikostyring
De siste årene har IT blitt en større del av bankhverdagen og endringer skjer raskt. Derfor har DNB gått mot en mer datadreven IT risikostyring. Hvilke byggeklosser har vært nødvendige for denne utviklingen og hvordan jobbes det i hverdagen. Marie deler endringsreisen fra manuelle prosesser, Word risikoanalysedokumenter og Excel oppfølging til mer standardisering, automatisering og forenkling av risikostyringen gjennom fokus verktøystøtte, gjenbruk av data og merverdi av risikostyring i organisasjonen.

18:45-19.00
Pause
19.00-19.30

Quiz

19:45-
Diskusjoner og nettverksbyggingLocation

Pokalen Barcode
Dronning Eufemias gate 42
Oslo, 0191