CISM eksamensforberedende kurs 2023

Starts:  Sep 11, 2023 09:00 (CET)
Ends:  Oct 2, 2023 16:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter

Velkommen til CISM eksamensforberedende kurs 2023 😁

ISACA Norway Chapter avholder eksamensforberedende kurs til CISM- eksamen. Kursene går over 3 samlinger i løpet av høsten, med avsluttende testeksamen.

 

Samling 1
11.-12. september 2023

Domain 1: Information security governance (17%)

Domain 2: Information security risk management (20%)

 

Samling 2
25.-26. september 2023

Domain 3: Information security program (33%)

Domain 4: Incident management  (30%) - Del 1

 

Samling 3
2. oktober 2023

Domain 4: Incident management  (30%) - Del 2 + Testeksamen

 

Merk at denne påmeldingssiden kun gjelder påmelding til de eksamensforberedende kursene.👇