Generalforsamling i ISACA Norway Chapter (virtuelt)

When:  Jun 16, 2021 from 15:30 to 16:30 (CET)
Associated with  Norway Chapter
Velkommen til generalforsamling i ISACA Norway Chapter. Årets generalforsamling blir heldigital som følge av den pågående pandemien og smittevernstiltakene.
På anbefaling fra ISACA Global vil vi bruke Electionrunner.com for å understøtte stemmegivning i møtet. Dere vil motta en invitasjon til dette innen møtet starter.
Agenda:
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjennelse av innkallingen
 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 • Fremleggelse av årsberetning og komitéarbeid
 • Fremleggelse av regnskap for 2020 med revisors uttalelse
 • Fremleggelse av oppdaterte bylaws for ISACA Norway Chapter
 • Valg av nytt styre
 • Valg av medlemmer til valgkomité
Underlagsdokumenter (lenke):
 • Innkalling og årsrapporter 2021
 • Chapter bylaws juni 2021
 • Signert årsregnskap 2020
 • Noter årsregnskap 2020
 • Revisjonsberetning 2020
Vel møtt!