ISACA Medlemsmøte 25. april (digitalt)

When:  Apr 25, 2022 from 16:00 to 17:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter

Velkommen til medlemsmøte i april!


I dagens møte har vi fått med oss vår egen president i ISACA Norway Chapter, Eli Sofie Amdam, som skal fortelle om de viktigste endringene i ISO/IEC 27002. De av medlemmene våre som deltok på forrige fysiske medlemsmøte på Brygg fikk vel med seg at dette er et tema som Eli Sofie brenner for :)

I februar i år kom det en ny oppdatert versjon av ISO/IEC 27002 - og det er gjort flere store strukturelle endringer. Den oppdaterte versjonen fokuserer på å samle tiltak i temaene organisatoriske tiltak, menneskelige tiltak, fysiske tiltak og tekniske tiltak. I tillegg til de åpenbare strukturelle endringene har noen tiltak blitt sammenslått siden forrige versjon, og noen nye har kommet til.
Endringene vil blant annet kunne gjøre det lettere å tilpasse tiltakene og føringene til sin egen organisasjon om man ønsker. Men det vil også kunne være krevende endringer om man ønsker å bruke den nye standarden.
Eli Sofie vil snakke om både de positive endringene og mulige svakheter i den oppdaterte standarden.

 

Vel møtt!