Virtuelt medlemsmøte 10. mars 2021

When:  Mar 10, 2021 from 15:00 to 15:45 (CET)
Associated with  Norway Chapter
I dette webinaret vil Christian Andresen, seniorrådgiver fra Riksrevisjonen, snakke om hvorfor revisor bør låne metoder fra etiske hackere for å tilføre revisjoner en ekstra dimensjon og for å skape økt nytteverdi for beslutningstakere. Det vil bli gitt tips og eksempler for de som lurer på hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Resultater fra noen nylige revisjoner vil også bli omtalt.

Location