ISACA / ISF / DND / CSA - medlemsmøte i Bergen 03.05.23

When:  May 3, 2023 from 16:45 to 20:00 (CET)
Associated with  Norway Chapter

Velkommen til fellesmøte med ISACA, ISF, DND og CSA sine medlemmer i Bergen!

Vel møtt!