Terminliste 2020

ISACA Norway Chapter har en målsetning om å avholde 10 medlemsmøter årlig, hvorav 4 gjennomføres utenfor Oslo. Foreningen samarbeider med ISF, DND og CSA om regionale møter, og rabatterer deltakelse for felles medlemmer ved større arrangemeneter. Terminlisten inneholder også andre, tilstøtende arrangementer omhandlende interesseområder som treffer majoriteten av ISACA Norway Chapters medlemmer.

Dato Aktivitet
11. februar ISF Generalforsamling
26. februar ISACA/ISF/DND/CSA Felles medlemsmøte (Trondheim)
18. mars ISACA Medlemsmøte (Oslo)
25-26. mars NSM Sikkerhetskonferansen (Oslo)
31. mars CISA Eksamensforberedende kurs, modul 1/3 (Oslo)
1. april CISA Eksamensforberedende kurs, modul 1/3 (Oslo)
15-17. april ISACA Arctic conference (Svalbard)
22. april ISF Vårmøte
29. april ISACA Medlemsmøte (Oslo)
6-7. mai CISA Eksamensforberedende kurs, modul 2/3 (Oslo)
11-12. mai Paranoia 2020 (Oslo)
13. mai ISACA/ISF/DND/CSA Felles medlemsmøte (Bergen)
3-4. juni CISA Eksamensforberedende kurs, modul 3/3 (Oslo)
10. juni ISACA Generalforsamling og sommermøte (Oslo)
17. juni ISF Sommermøte
19. august ISACA Medlemsmøte (Oslo)
31. august - 2. september ISF Sikkerhetsfestivalen (Lillehammer)
16. september ISACA/ISF/DND/CSA Medlemsmøte (Trondheim)
7. oktober ISACA Medlemsmøte (Oslo)   
4. november ISACA/ISF/DND/CSA Felles medlemsmøte (Bergen)
25. november ISF Julemøte (Oslo)
2. desember ISACA Julemøte (Oslo)

Ytterligere informasjon og påmeldingsskjema sendes ut i godt tid i forkant - følg med på nyhetsbrevet, nettsidene og sosiale medier for å holde deg oppdatert.