About Our Chapter

  ISACA Katowice - Stowarzyszenie audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych

ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice

KRS 0000396589, REGON 242738758, NIP 9542732514

 

Stowarzyszenie używa nazwy skróconej    ISACA Katowice

  

„Stowarzyszenie audytu, kontroli i bezpieczeństwa systemów informacyjnych” powstało w 2011 roku z inicjatywy członków ISACA z Małopolski i Śląska, a w lutym 2012 r. jako ISACA Katowice Chapter uzyskało afiliację od ISACA International  - organizacji działającej od 1967 roku której członkami na całym świecie jest ponad 109 000 profesjonalistów.

 

Celami Statutowymi Stowarzyszenia ISACA Katowice Chapter są:

  • promowanie wiedzy  dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi,
  • działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych – w tym organizacja szkoleń przygotowujących na egzaminy umożliwiające uzyskanie prestiżowych certyfikatów  CISA, CISM, CRISC, CGEIT,
  • świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

  

Statut ISACA Katowice znajduje się tutaj, natomiast dokument afiliacji z ISACA HQ tutaj.

ISACA Katowice Chapter Charter is here.

  

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Lilianna Rother-Obrączka – Przewodnicząca,
  • Marcin Duraj
  • Maciej Jurkiewicz