Meetings

Do celów statutowych ISACA Katowice Chapter należą m.in.:

 • promowanie wiedzy  dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi,
 •  działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Nie bylibyśmy w stanie realizować powyższych celów, gdyby nie wkład prelegentów którzy wspomagają ISACA Katowice Chapter swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dotychczas mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji:

 

#22 Listopad 2021 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Konferencja  „Zarządzanie Bezpieczeństwem IT” Informatyka śledcza w teorii i praktyce

Konferencję poprowadzi Krzysztof Bińkowski, Net Computer https://netcomputer.pl
Ekspert informatyki śledczej. Specjalizuje się w tematyce informatyki śledczej, zarządzania incydentami, bezpieczeństwa systemów IT, serwerów Windows, podpisu elektronicznego i cyfrowego. Autoryzowany trener firmy Microsoft, EC-COUNCIL i wykładowca akademicki. (AMW, SGH, Collegium Civitas, Uczelnia Łazarskiego i inne).

Program Konferencji 

09:00 – 10:30   Rozpoczęcie i sesja 1 COMPUTER FORENSICS – wstęp i teoria

 • Dowód elektroniczny i jego znaczenie w informatyce śledczej i audycie

11:00 – 12:30   sesja 2 COMPUTER FORENSICS – wstęp i teoria

 • Tradycyjne podejście informatyki śledczej vs Live Forensics
 • Kopie binarne i formaty kopii binarnych

13:30 – 15:00   sesja 3 COMPUTER FORENSICS – praktycznie

 • Oprogramowanie Computer Forensics
 • Windows Foreniscs Artefacts – poszukiwanie śladów użytkownika

15:30 – 17:00   sesja 4 i Zakończenie COMPUTER FORENSICS – praktycznie

 • Mobile Forensics
 • Techniki hakerskie stosowane w informatyce śledczej

Więcej informacji o Konferencji

#21 Czerwiec 2021 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Seminarium Ryzyka & SWIFT

 • Łukasz Mitera LINK Mobility "Zarządzanie ryzykiem od strony kapitału, czyli zejdźmy niżej".
 • Adam Mizerski -  ISACA Katowice Chapter "Czy moje pieniądze są bezpieczne? Wytyczne dot. audytowania SWIFT".
  Więcej o Seminarium

#20 Marzec 2020 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Seminarium Metody szacowania ryzyka IT

Seminarium poprowadzi dr Piotr Dzwonkowski. Piotr Dzwonkowski zajmuje się różnymi obszarami związanymi z przetwarzaniem informacji: zarządzaniem, ryzykiem, kontrolą, bezpieczeństwem i audytem. Prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CISA, CISM i CRISC oraz warsztaty z obszaru zarządzania ryzykiem IT, COBIT5 i ISO/IEC 27001 i RODO. Wspomaga różne organizacje w procesie zarządzania ryzykiem IT, we wdrożeniach ISO/IEC 27001 oraz w procesach zgodnościowych (KNF) i RODO. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001 w dwóch jednostkach certyfikacyjnych.

Program Seminarium 

 1. Wstęp
 2. Główne pojęcia i idee w zarządzaniu ryzykiem
 3. Różne typy wartości i ich kryteriów
 4. Różne typy prawdopodobieństwa i ich kryteriów
 5. Kryteria ryzyka i apetyt na ryzyko
 6. Kryteria jakościowe wartości. Przykłady dla osoby ludzkiej, organizacji, jednostki medycznej czy jednostki terytorialnej
 7. Dyskusja
  Więcej o Seminarium

#19 Listopad 2019 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Konferencja  „Zarządzanie Bezpieczeństwem IT” Bezpieczeństwo w chmurze. Bezpieczeństwo i audyt rozwiązań wirtualizacyjnych

Konferencję poprowadzi Jarosław Kuta, Application Developer & IT Governance & Security Consultant, Departament Zarządzania, BLUE energy Sp. z o.o.

Program Konferencji 

 • 09:30 – 11:00  Niebezpieczna chmura danych –  fakty i  mity
 • 11:30 – 13:00  Chmura danych  –  wprowadzenie do  wirtualizacji
 • 14:00 – 15:30   Model bezpieczeństwa w chmurze
 • 16:00 – 17:00   Testowanie bezpieczeństwa chmury danych


#18 Listopad 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Konferencja  „Zarządzanie Bezpieczeństwem IT”

Konferencja miała formę całodziennego szkolenia opartego o wybrane elementy merytoryczne szkolenia CISSP, prowadzonego przez Rafał Krakowskiego (CISA, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager)

#17 Marzec 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacja prasowa

 • Jarosław Żabówka "Praktyczne wdrożenie GDPR/RODO w małej/średniej organizacji na podstawie „case studies”/”analizy przypadków"
 • Lilianna Rother-Obrączka ING Bank Śląski „Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe opracowany przez Związek Banków Polskich"

#16 Kwiecień 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Informacja prasowa

 • mec. Xawery Konarski, mec. Agnieszka Wachowska,  Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.- "Odpowiedzialność dostawcy usług IT za przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa"
 • Przemysław Skowron  White Cat Security - „Studium przypadku KNF - kiedy następna farsa"

#15 Luty 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Informacja prasowa

 • Aleksander Ludynia EY - "Symulacja cyberataków w firmie - Jak w prosty sposób sprawdzić zabezpieczenia przed hakerami ?"
 • prof. dr inż. Andrzej Białas  - „Kreowanie uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń"

#14 Grudzień 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Informacja prasowa

 • Adam Mizerski ISACA K-ce & dr Andrzej Niemiec Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego  - "Norma ISO/IEC 15504 jako remedium na złożoność współczesnego oprogramowania"
 • Piotr Falc Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego   - "Case Study praktycznego zastosowania normy ISO/IEC 15504 do oceny poziomu dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa"

#13 Listopad 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Informacja prasowa

  • Przemysław Szczurek TUV Nord - "Jak przygotować się do wdrożenia i audytu SZBI zgodnego z PN-ISO IEC 27001"
  • Jarosław Krawczyk SCSI  - „SZBI zgodny z PN-ISO IEC 27001 w administracji - doświadczenia Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego"

Michał Latocha Plastic Omnium Auto sp. z o.o.  - „SZBI zgodny z PN-ISO IEC 27001 w przemyśle"

#12 Czerwiec 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Artur Kopytek  - "MMŚP - podstawowe ryzyka współpracy"
 • Arkadiusz Gondek  - „Which control do I need? Building fit for purpose control environment"

#11 Kwiecień 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Filip Piasecki ISACA Katowice Chapter  - "Zaawansowane metody oceny ryzyka w systemach technicznych"
 • Filip Majtyka  - „Recent trends in computer abusing"
 •  Rafał Gucwa ISACA Katowice Chapter &  Łukasz Bydłosz ISACA Katowice Chapter  - "Risk-based IT auditing"

#10 Marzec 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Adam Mizerski ISACA Katowice Chapter  - "Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych"
 • Przemysław Bańko Konsultant ds. Bezpieczeństwa Proximus S.A. w Katowicach - „Rola audytu w biznesie – audyt zorientowany na ryzyka

#09 Październik 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Robert Lipka Koordynator Śląskiego Koła Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (https://www.iia.org.pl/) - "Rola audytu wewnętrznego w świetle nowego rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu"
 • dr Piotr Dzwonkowski Dyrektor ds rozwoju e-Learning w ISSA Polska (www.issa.org.pl)- „Podstawy zarządzania ryzykiem - czyli jak sobie pościelesz tak się wyśpisz

#08 Czerwiec 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Michał Chrusciel ISACA Katowice & Marcin Jekot - "Big Phish - what dangers are awaiting in the ocean and how to defend against them"

#07 Maj 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Paweł Olszar ING Bank Śląski - "Phishing - od klasyki do nowoczesności, czyli jak okraść klienta bankowości internetowej."
 • Filip Majtyka Φshing

#06 Marzec 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Tadeusz Polak Interia "Certyfikaty profesjonalne „bezpieczników”
 • Anna Słodczyk ISACA Katowice Chapter Ustawa o Ochronie Danych Osobowych po nowelizacji w styczniu 2015.  

#05 Styczeń 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Tadeusz Polak Interia "Certyfikaty profesjonalne „bezpieczników”
 • Adam Mizerski ISACA Katowice Chapter Ustawa o Ochronie Danych Osobowych po nowelizacji w styczniu 2015.

#04 Kwiecień 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Michał Gładysz Szczupła Informatyka "Praktyczne zastosowanie narzędzi Architektury Korporacyjnej w analizie ryzyka

Adam Mizerski ISACA Katowice Chapter "Elementy ITIL w organizacji jako podstawa do IT Governance na przykładzie studium przypadku”

#03 Listopad 2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Adama Zachara SecuRing "Narzędzia wspomagające testy bezpieczeństwa”
 • prof. Małgorzata Pańkowska ISACA Katowice Chapter "Sprawozdania z konferencji ISACA Leadership Conference w Londynie oraz spotkania ISACA Istanbul Chapter"
 • Sylwia Wystub ISACA Katowice Chapter "Najważniejsze różnice pomiędzy nowym a starym wydaniem ISO 27001 oraz ISO 27002"

#02 Marzec 2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Adam Mizerski ISACA Katowice Chapter "Cloud Computing – wyzwania i ryzyka”
 • Marcin Fronczak Cloud Security Alliance Polska "Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze obliczeniowej"
 • Witold Rorot Steria "Cloud Security – STARS3 as an example of Software as a Service"

#01 Styczeń 2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Wojciech Dworakowski SecuRing "Testowanie bezpieczeństwa – jak się to robi”
 • Dawid Skomski Interia "Wizualizacja w bezpieczeństwie"