Ransomware protect & respose

Wzmocnij cyberodporność swojej organizacji - weź udział w szkoleniu 

i warsztatach "Ransomware Protect & Respose

Autorski kurs oparty o:

  • praktyczne doświadczenie trenera wspierającego organizacje w rzeczywistych incydentach klasy Ransomware
  • wytyczne ISACA Ransomware Incident Management
  • CISA #StopRansomware Guide

W zakresie szkolenia poruszymy m.in:

  • Role i odpowiedzialności w procesie zarządzania incydentem klasy ransomware,
  • Dokumentacja eskalacji informacji o incydencie,
  • Strategie wykonywania kopii zapasowych,
  • Polityki i procedury,
  • Identyfikację „wskaźników kompromitacji (IOCs),
  • Identyfikacje taktyk, technik i procedur adwersarzy na podstawie MITRE ATT&CK® framework

Moduły szkolenia do wyboru:

- „ISACA Katowice Chapter ransomware protect & respose - podstawy” - 1d, 2400 PLN + VAT

-  Wprowadzenie do problematyki incydentu cyberbezpieczeństwa
                - aktorzy ich motywacje i sposób działania
- wypełnienie obowiązków prawnych
                - zachowanie ciągłości biznesu
-  Podstawy analizy identyfikatorów kompromitacji 
                - źródła informacji,
- sposoby interpretacji wyników,
-  Dobre praktyki obsługi incydentu cyberbezpieczeństwa
                - analiza ryzyka - podstawy
                - aspekty organizacyjne,
- zasady efektywnej komunikacji
- zgłoszenia formalne RODO, KSC,
- minimalizacja kosztów incydentu 
-  Omówienie przykładowych zasad (polityk) przeciwdziałania incydentom (SZBI) a w tym niezbędnych aktywności:
- prewencji 
- detekcji

- „ISACA Katowice Chapter  ransomware protect & respose - zaawansowane” - 1d, 2400 PLN + VAT

-  Ćwiczenia sztabowe ransomware symulujący rzeczywiste zdarzenie w organizacji
- analiza zdarzenia niezbędna do:
- skutecznego odtworzenia operacji 
- wypełnienia wymogów prawnych
                - dobre i złe praktyki obsługi incydentu
-  Ćwiczenia praktyczne analizy ryzyka 
- kontekst wymagań normatywnych,
- kontekst: wymagań RODO, 
- kontekst: zapewnienia ciągłości biznesu
- Dobre praktyki skutecznego zarządzania:
-  zespołami IT 
- zespołami biznesowymi

- „ISACA Katowice Chapter  ransomware protect & respose – zaawansowane praktyki zarządzania SZBI” 2d, 5000 PLN VAT

Termin: TBA r.

Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej lub on-line
kontakt w sprawie organizacji szkolenia: szkolenia@isaca.katowice.pl
 

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.Kontakt: szkolenia@isaca.katowice.pl

StopRansomware
Ransomware 
Protect
& Respose

Ransomware Incident Management

CISA #StopRansomware Guide

StopRansomware