CRISC Warszawa 18-21.03.2024

Akredytowany kurs przygotowawczy
do egzaminu CRISC

 Termin: 18-21.03.2024r.

Miejsce: Warszawa, dokładny adres będzie podany w zaproszeniu.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenie odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Kurs jest oparty o oficjalne materiały szkoleniowe ISACA International. 


Kurs przygotowawczy CRISC trwa 4 dni i obejmuje 5 obszarów działania właściwego dla Dyrektora / Kierownika któremu powierzono zarządzanie ryzykiem przetwarzania informacji:

 • Obszar 1 – Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
 • Obszar 2 – Odpowiedź na ryzyko
 • Obszar 3 – Monitorowanie ryzyka
 • Obszar 4 – Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń
 • Obszar 5 – Monitorowanie i utrzymanie zabezpieczeń
 • Egzamin próbny

Uzupełnieniem dla w/w kursu są Warsztaty tworzone w formule zamkniętej w taki sposób aby w konkretnej organizacji wesprzeć proces zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu informacji.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wystawione przez ISACA Katowice.

Dodatkowe informacje zawiera formularz zgłoszeniowy:
2023_CRISC_Formularz_zgloszeniowy_Kurs_CRISC_Warszawa.pdf

Kontakt: crisc@isaca.katowice.pl 

Informacje organizacyjne:

Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie odbywa się w godzinach 9-17


CRISC FAQs
 1. Egzamin:
  a) w trakcie szkolenia przeprowadzany jest próbny egzamin a w ostatnim dniu szkolenia uczestnicy ćwiczą pytania testowe z oficjalnych materiałów ISACA przygotowujących do egzaminu
  b) egzamin certyfikacyjny zdawany jest w formie testu z wykorzystaniem komputera w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje zawiera Computer-Based Testing (CBT) Locations
  c) zachęcamy do samodzielnej opłaty za egzamin (atrakcyjne zniżki dla członków ISACA : ISACA Members: $575 USD Non-members: $760 USD), jeżeli potrzebują jednak Państwo uzyskać voucher na egzamin w ramach autoryzowanego szkolenia CRISC - prosimy o indywidualny kontakt na adres crisc@isaca.katowice.pl 

 2. Materiały dodatkowe
  a) zachęcamy do uzupełnienia wiedzy o dodatkowe materiały ISACA  CRISC Study Materials 
  b) istnieje możliwość zakupu powyższych materiałów w ramach autoryzowanego szkolenia CRISC - prosimy o indywidualny kontakt na adres crisc@isaca.katowice.pl 

 3. Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu CISM - How to Become CRISC Certified
   
 4. Język szkoleń / egzaminu
  Szkolenia standardowo prowadzone są w języku polskim, jednakże autoryzowane prezentacje ISACA jakie otrzymują uczestnicy są w języku angielskim.
  Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń w języku angielskim lub francuskim.
  Egzamin jest wyłącznie w języku angielskim.

 5. Informacje organizacyjne
  Standardowo zaczynamy pierwszy dzień szkoleń o 9:00, aby dać wszystkim uczestnikom możliwość spokojnego dojazdu. Godziny kolejnych dni ustalamy już w trakcie kursu. Często zaczynamy wtedy o 8:00 lub 8:30. Tak planujemy, aby ostatniego dnia zakończyć o godzinie umożliwiającej spokojny powrót.
  Zapewniamy przerwy kawowe i lunch.

CRISC dlaczego warto ?


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu

WYKAZ CERTYFIKATÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEPROWADZANIA AUDYTU
2. Certified Information System Auditor (CISA);
5. Certified Information Security Manager (CISM);
6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC);
7. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT);

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1999/1