Seminarium (cyber)edukacyjne: wprowadzenie do standardu ISA99 / IEC 62443

When:  Feb 28, 2023 from 16:30 to 19:30 (CET)
Associated with  Katowice Chapter

Szanowni Państwo,

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Seminarium (cyber)edukacyjnym: wprowadzenie do standardu ISA99 / IEC 62443 w dniu 28 lutego 2023 w godz. 16:30- 19:30

Miejsce Konferencji:

Sala 5/15 w budynku CNTI przy ul. Bogucickiej 5 oraz hybrydowo w Google Meet - prosimy kliknąć link: meet.google.com/bdp-ctak-xir

Celem rodziny międzynarodowych standardów ISA/IEC 62443 jest poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w systemach sterowania i automatyki przemysłowej (IACS). Zgodność z wymaganiami standardu pozwala na identyfikację zagrożeń i podatności, ocenę ryzyka oraz wprowadzenie zabezpieczeń na poziomie architektury jak komponentów systemu IACS.

Agenda:

  1. Standard ISA99 / IEC 62443 - geneza, omówienie rodziny dokumentów.
  2. Zależności pomiędzy elementami standardu.
  3. Program zarządzania cyberbezpieczeństwem CSMS
  4. Ogólne założenia - GC
  5. Podstawowe założenia – FC
  6. SuC, podział na strefy i kanały
  7. Poziomy bezpieczeństwa – SL
  8. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa – FR
  9. Wymagania bezpieczeństwa dla systemu – SR
  10. Wymagania bezpieczeństwa dla komponentów – CR
  11. Architektura systemu a cyberbezpieczeństwo
  12. Ocena ryzyka

Prelegent:
Stefan Bednarczyk
GIAC GICSP, CEH
Kierownik Działu Technicznego i Lider Zespołu Cyberbezpieczeństwa w Tekniska Stefan posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w projektowanie systemów informatycznych, administracji systemami i sieciami, w tym ponad 10 letnie doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Location

Sala 5/15 w budynku CNTI
ul. Bogucickia 5
Katowice
Event Image