Seminarium: omówienie badania cyberodporności 27 tys. podmiotów leczniczych z RPWDL

When:  Apr 22, 2024 from 17:30 to 19:30 (CET)
Associated with  Katowice Chapter

Szanowni Państwo,

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Seminarium (cyber)edukacyjnym: omówienie badania cyberodporności 27 tys. podmiotów prowadzących działalność leczniczą w Polsce (RPWDL) w dniu 22 kwietnia 2024 w godz. 17:30- 19:30

Miejsce Konferencji:

Sala 5/15 w budynku CNTI przy ul. Bogucickiej 5 w Katowicach oraz hybrydowo w Google Meet - prosimy kliknąć link: https://meet.google.com/voc-woac-vbk?authuser=0&hs=122

Do przeprowadzenia badania zainspirowały nas liczne wydarzenia związane z atakami ransomware na podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Przeszukaliśmy sieć DarkWeb, poddaliśmy analizie publiczne dostępne identyfikatory kompromitacji (IOC), zbadaliśmy poziom zastosowania najlepszych praktyk w zabezpieczeniach systemów www i email.

Na spotkaniu przedstawimy:

  • cele badania oraz zaangażowane podmioty ,
  • techniki pozyskania danych (OSINT),
  • opis struktury zanonimizowanych danych, które udostępnimy na github.com,
  • wstepne obserwacje,
    • warunki przystąpienia do wspópracy nad analizą pozyskanego zbioru,

 

Zapraszamy do współpracy przy realizacji badania: członków ISACA, uczelnie współpracujące oraz inne osoby i instytucje zainteresowane.


Contactsz