Metody szacowania ryzyka IT - Kraków 2020

When:  Mar 6, 2020 from 09:00 to 17:00 (PL)
Associated with  Katowice Chapter

Metody szacowania ryzyka IT - Kraków 2020

Uczestnictwo w spotkaniu umożliwia otrzymanie 7 pkt CPE

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków ISACA Katowice, ISACA Warszawa oraz pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do udziału w seminarium naukowym pt. Metody szacowania ryzyka IT, które odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. godz. 9:00 – 17 :00

Miejsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Pawilon G Sala G13.
(Pawilon G znajduje się przy wjeździe do Uczelni od strony ul. Rakowickiej 27.)


Prelegent

Seminarium poprowadzi dr Piotr Dzwonkowski. Piotr Dzwonkowski zajmuje się różnymi obszarami związanymi z przetwarzaniem informacji: zarządzaniem, ryzykiem, kontrolą, bezpieczeństwem i audytem. Prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CISA, CISM i CRISC oraz warsztaty z obszaru zarządzania ryzykiem IT, COBIT5 i ISO/IEC 27001 i RODO. Wspomaga różne organizacje w procesie zarządzania ryzykiem IT, we wdrożeniach ISO/IEC 27001 oraz w procesach zgodnościowych (KNF) i RODO. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001 w dwóch jednostkach certyfikacyjnych.

Program

  1. Wstęp
  2. Główne pojęcia i idee w zarządzaniu ryzykiem
  3. Przerwa Kawowa
  4. Różne typy wartości i ich kryteriów
  5. Różne typy prawdopodobieństwa i ich kryteriów
  6. Przerwa na obiad
  7. Kryteria ryzyka i apetyt na ryzyko
  8. Kryteria jakościowe wartości. Przykłady dla osoby ludzkiej, organizacji, jednostki medycznej czy jednostki terytorialnej
  9. Przerwa kawowa
  10. Dyskusja

Location

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
Pawilon G Sala G13.
Kraków, 31-510
Event Image

Contact

Lukasz Bydlosz
+48692640646
lukasz.bydlosz@isaca.katowice.pl