Tylko dla członków ISACA Katowice: świąteczny prezent - książka dr Piotra Dzwonkowskiego o ryzyku

Starts:  Dec 2, 2020 09:00 (CET)
Ends:  Dec 24, 2020 17:00 (CET)
Associated with  Katowice Chapter
Szanowne & Szanowni
Zarząd ISACA Katowice Chapter z przyjemnością przekazuje w Wasze ręce książkę dr Piotra Dzwonkowskiego "OKAZJA I RYZYKO: SUKCESY I NIEPOWODZENIA W OCHRONIE WARTOŚCI"

Powyższą książkę otrzymają wszyscy Członkowie ISACA Katowice którzy poprzez formularz rejestracyjny [REGISTER NOW] na końcu niniejszej strony podadzą adres na jaki książka ma być wysłana.
Trudno znaleźć interesującą publikacje w sposób przekrojowy prezentującą ryzyko IT, cieszymy się więc, że możemy w ten sposób spełnić jeden z celów statutowych ISACA Katowice Chapter jakim jest m.in promowanie wiedzy  
dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi.Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania i wyekspediowania przesyłki pocztowej zawierającej książkę.#Warto_byc_czlonkiem_ISACA -  w szczególności #ISACA_Katowice  Chapter.#Membership
#Education

Pricing Information

Registration Price
All Registrants $0.00
Event Image