Seminarium ISACA Katowice: Ryzyka & SWIFT

When:  Jun 10, 2021 from 18:00 to 20:00 (PL)
Associated with  Katowice Chapter
Łukasz Mitera LINK Mobility "Zarządzanie ryzykiem od strony kapitału, czyli zejdźmy niżej".
Audytor i bezpiecznik w LINK Mobility Poland, współzałożyciel stowarzyszenia 1753c oraz pasjonat cyberbezpieczeństwa. W przeszłości związany z audytem systemów IT i analityką bezpieczeństwa systemów w sektorze bankowym oraz oceną wpływu podatności na systemy informatyczne elektrowni atomowych.
W swojej pracy, nie lubi się nudzić.

  

O zarządzaniu ryzykiem można rozmawiać godzinami. I tak naprawdę ludzi, tyle opinii.
W swojej prezentacja skupię się na podejściu do zarządzania ryzykiem od strony kapitału (assetu). Poruszymy kwestie wyszukiwania ich w naszym przedsiębiorstwie oraz zbierania niezbędnych informacji potrzebnych w dalszym procesie przetwarzania tych danych. Spojrzymy na procesy biznesowe w jakich biorą one udział, zdiagnozujemy zagrożenia oraz wskażemy kierunek ich mitygacji. Przy użyciu narzędzia Ardoq spojrzymy w całkiem inny sposób na pozyskane dane. Wskażę plusy rozwiązania i to jak ważne dla każdego bezpiecznika jest nie tylko właściwe zdiagnozowanie słabości systemu ale także przejrzysty sposób ich monitorowania w celu ciągłego doskonalenia naszych zabezpieczeń.
 

Adam Mizerski -  ISACA Katowice Chapter "Czy moje pieniądze są bezpieczne? Wytyczne dot. audytowania SWIFT".

SWIFT  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej po spektakularnych atakach w wyniku których grupa APT38 Lazarus ukradła setki milionów dolarów stworzyło SWIFT Customer Security Controls Framework. SWIFT CSCF wzmacnia cyberodporność sektora finansowego co roku stawiając kolejne wymogi. Rok 2021 to wymóg przeprowadzenia niezależnego audytu wewnętrznego lub zewnętrznego zgodności banków z SWIFT CSCF.

Spotkanie w formie on-line realizowane będzie z wykorzystaniem Google Meet 

Dołącz w Google Meet meet.google.com/ygg-rbam-gv

Event Image