Seminarium (cyber)edukacyjne: Ransomware protect & response

When:  Dec 7, 2023 from 17:00 to 19:00 (CET)
Associated with  Katowice Chapter

Szanowni Państwo,

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Seminarium (cyber)edukacyjnym:  Jak przygotować się do ataku ransomware, a jak się nie uda to jak przekuć totalną porażkę (skuteczny atak ransomware) w umiarkowany sukces … 

Miejsce Konferencji Politechnika Wrocławska: 

Sala D2.2 budynek C16, Technopolis ul. Janiszewskiego 7 Wrocław oraz hybrydowo (https://pwr-edu.zoom.us/j/68025916968?pwd=amp5a1BaRUllMno4RXEyclpJYndDQT09 Meeting ID: 680 2591 6968 Pass: 190838)


Agenda:

 1. Adam Mizerski: Jak przygotować się do ataku ransomware na podstawie wytycznych: 
  a) ISACA Ransomware Incident Management

  b) CISA #StopRansomware Guide

 2. Robert Bigos: Jak przekuć totalną porażkę (skuteczny atak ransomware) w umiarkowany sukces …

  Często niestety konsekwencje ataku ransomware nie kończą się na potencjalnym opłaceniu okupu, konieczności odtworzenia danych czy krótkoterminowym przestojem w biznesie.
  Podczas prezentacji prelegent dzieli się swoim doświadczeniem w obsłudze tego typu incydentów oraz wspólnie z uczestnikami omówi praktyczne wskazówki dotyczące minimalizowania negatywnych skutków ataku i transformowania totalnej porażki w umiarkowany sukces. Sposób i zakres informacji poruszanej w prezentacji jest wartościowy tak dla przedstawicieli biznesu, działów IT, bezpieczeństwa jak i osób pełniących funkcje audytorów.

   

Informacje o prelegentach:

Adam Mizerski:  Prezes ISACA Katowice Chapter, IT Audit Manager VeloBank
Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej (PN-ISO/IEC 27005/COBIT Risk IT/COSO) analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyk podczas uprawiania sporów uznawanych za ekstremalne. Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL. W latach 2010-2016 biegły sądowy z zakresu informatyki przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF. Kierujący Zespołem Audytu Systemów Informatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego VeloBank S.A. 

Robert Bigos: posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT.  Wiele lat pracował dla korporacji wspierając klientów o wysokim poziomie wymagań w obszarze dostępności i poufności informacji. Posiada doświadczenie w sektorze publicznym, bankowym, telekomunikacyjnym oraz w branży FMCG.

Obecnie na co dzień wspiera swoich klientów w kompleksowej obsłudze projektów problemowych lub w sytuacjach krytycznych np. w obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa. W projektach angażuje się w różne role: audytora, architekta korporacyjnego lub menadżera sytuacji kryzysowej. Posiada certyfikaty: Enterprise Architect (TOGAF) i audytora CISA.  
 
Prywatnie pasjonat matematyki i liczb pierwszych. Czasami rowerzysta o czym można przeczytać na https://bigosr.com 


Pricing Information

Registration Price
All Registrants $0.00
Event Image