Chapter Privacy Policy

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg indirekte. Det er viktig for ISACA Norway Chapter at vi behandler dine personopplysninger på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk. På denne siden finner du informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger.

ISACA Norway Chapter er en forening som arrangerer lokale seminarer og workshops, gjennomfører medlemsmøter, og bidrar til å fremme og heve synligheten av profesjoner innen IT-revisjon, -kontroll og -sikkerhet i hele Norge. Chapteret er er en del av et verdensomspennende fellesskap som styres av ISACA Global. Vår kontaktinformasjon er:

ISACA Norway Chapter 

Postboks 8912

Youngstorget

0028 Oslo

https://www.isaca.no 

isaca@isaca.no

Vi gjør oppmerksom på at ditt medlemskap i ISACA består av to deler: 1) medlemskap i ISACA Global og 2) lokalt medlemskap i ISACA Norway Chapter. Denne erklæringen omfatter kun behandling av personopplysninger i ISACA Norway Chapter. For informasjon om hvordan ISACA Global ivaretar ditt personvern, se deres personvernerklæring (https://www.isaca.org/privacy-policy).


ISACA Norway Chapter forbeholder seg retten til å endre hele eller deler av personvernpolicyen. Endringer kan for eksempel bli nødvendig som følge av nye føringer fra ISACA Global. Vi anbefaler derfor at du leser personvernpolicyen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på endringer, jf. endringsloggen nederst på siden.

Behandling av personopplysninger i ISACA Norway Chapter

Vi behandler personopplysninger for å yte tjenester til våre medlemmer og for å utøve våre oppgaver som forening i henhold til føringer fra ISACA Global. Vi behandler i hovedsak personopplysninger i følgende tilfeller:

  1. Gjennomføring av medlemsmøter, kurs og andre arrangementer
  2. Utsending av informasjon til medlemmene
  3. Håndtering av henvendelser til styret
  4. Utdeling av ISACA-prisen

Våre primære kilder til personopplysninger om deg er informasjon vi mottar fra ISACA Global og informasjon du oppgir i forbindelse med punkt A - D. Vi gjør oppmerksom på at personopplysningene vi mottar fra ISACA Global er underlagt en avtalefestet taushetsplikt.

A) Gjennomføring av medlemsmøter, kurs og andre arrangementer

Vi behandler personopplysninger om deg dersom du registrerer deg til og/eller deltar på et arrangement i regi av ISACA Norway Chapter. Formålet med denne behandlingen er å planlegge og gjennomføre arrangementer for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Personopplysningene som behandles omfatter i hovedsak hovedsak navn, e-post, telefonnummer, firma, medlemsnummer, og eventuelt andre personopplysninger som deles under registrering samt for registrering av oppmøte. I noen tilfeller kan vi behandle informasjon som er nødvendig for å motta betaling av kurs- og deltakeravgift samt betaling av gebyr for manglende oppmøte.

Vi benytter tjenester fra Deltager AS for å planlegge, gjennomføre og følge opp arrangementer. Dette innebærer at opplysningene som nevnt ovenfor blir behandlet i Deltager AS sine IKT-systemer. I tillegg behandler Deltager AS opplysninger om din aktivitet på deres nettsider, for eksempel hvilken nettleser og enhet du bruker, IP-adresse, geografiske og demografiske opplysninger og atferd på nettsidene. Se Deltager AS sin personvernerklæring for mer informasjon (https://www.deltager.no/personvern).

Personopplysningene som behandles i forbindelse med arrangementer kan bli delt med en tredjepart, for eksempel ved pålegg fra norske myndigheter eller hvis du krysser av for automatisk registrering av CPE-poeng hos ISACA Global.

B) Utsending av informasjon til medlemmene

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post til alle medlemmer for å informere om medlemsmøter, kurs, konferanser, stipendordninger, årsmøter, støttespillere mv. I forbindelse med dette behandler vi din e-postadresse og informasjon om din atferd på internett (åpning av nyhetsbrevet og klikk på lenker). Nyhetsbrevet sendes ut til din registrerte e-postadresse hos ISACA Global, eventuelt en e-postadresse du har oppgitt til ISACA Norway Chapter. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet eller ved å kontakte ISACA Norway Chapter.

For å sende ut nyhetsbrev benytter vi tjenester fra Make AS. Dette betyr at Make AS behandler personopplysninger om deg, for eksempel e-postadresse (kan inneholde fullt navn og arbeidsgiver), IP-adresse, geografisk lokasjon, åpning av nyhetsbrev og klikk på lenker i nyhetsbrevet. For mer informasjon om hvordan Make AS ivaretar ditt personvern se deres personvernerklæring (https://www.make.as/personvern/).


C) Håndtering av henvendelser til styret

Vi behandler personopplysninger om deg hvis du henvender deg til oss, for eksempel på e-post eller via kontaktskjemaet på våre nettsider. Dette er nødvendig for at vi skal kunne svare på din henvendelse. Opplysningene som behandles til dette formålet omfatter i hovedsak kontaktopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer og arbeidssted. I tillegg kommer andre opplysninger du oppgir i henvendelsen.

Vi benytter Google som leverandør av e-posttjenester og ISACA Global som leverandør av kontaktskjemaet på våre nettsider.

D) Utdeling av ISACA-prisen

I forbindelse med utdeling av ISACA-prisen behandler vi personopplysninger som kandidatene frivillig oppgir. Dette omfatter i hovedsak navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, utdanningsbakgrunn og karakter på oppgaven som skal vurderes for ISACA-prisen.

Dine rettigheter

Dine rettigheter omfatter blant annet rett til å be om innsyn i, korrigering av eller sletting av opplysninger vi behandler om deg. Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til medlem@isaca.no eller ved å benytte kontaktskjemaet (https://engage.isaca.org/norwaychapter/kontaktoss).

Endringslogg

13.10.2020 - Versjon 1.0 vedtatt og publisert på nettsidene.